Učitel a náročné situace ve škole

24. leden 2023
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Učitel a náročné situace ve škole

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Lektor: Mgr. Alena Koláčková
Termíny: 10.11.2022, 24.01.2023
Čas a místo konání: 09:00 – 15:30 hod., KPPP Zlín
Určeno: pedagogové ZŠ

Obsah semináře:

Každý učitel se ve své praxi setkal nebo setká u svých žáků s náročnou situací, která představuje výzvu pro jeho připravenost reagovat. Nikdo nechce zůstat bezradný, pokud se žák svěří s něčím obtížným, když se žák necítí dobře, když se stane něco závažného a v mnoha jiných specifických zátěžových situacích (například při setkání se sebepoškozováním, s psychickými obtížemi žáka, se zneužíváním návykových látek, šikanou či jinými situacemi). Seminář si klade za cíl představit pedagogům, jaké první kroky v dané situaci udělat a jak se cítit kompetentně v různých výzvách, které se ve škole mohou vyskytnout. Cílem je předat základní orientaci při řešení situace, čemu se vyhnout, kam se obrátit pro pomoc a případně komu svěřit další řešení.

Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail machackova@vm-style.cz.

Podrobnosti

Začátek akce

24. leden 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

24. leden 2023, do 15.30

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

Zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

J. A. Bati 5520
Zlín 760 01