Učitel a náročné situace ve škole

5. leden 2022
Krajská pedagogicko-psychologická poradna
Učitel a náročné situace ve škole

Každý učitel se ve své praxi setkal nebo setká u svých žáků s náročnou situací, která představuje výzvu pro jeho připravenost reagovat. Nikdo nechce zůstat bezradný, pokud se žák svěří s něčím obtížným, když se žák necítí dobře, když se stane něco závažného a v mnoha jiných specifických zátěžových situacích (například při setkání se sebepoškozováním, s psychickými obtížemi žáka, se zneužíváním návykových látek, šikanou či jinými situacemi). Seminář si klade za cíl představit pedagogům, jaké první kroky v dané situaci udělat a jak se cítit kompetentně v různých výzvách, které se ve škole mohou vyskytnout. Cílem je předat základní orientaci při řešení situace, čemu se vyhnout, kam se obrátit pro pomoc a případně komu svěřit další řešení.

Lektorky: Mgr. Alena Koláčková, psycholožka, Mgr. Michaela Majdyšová, psycholožka.

Přihlášky do 15. 12. 2021 na email: machackova@vm-style.cz

Podrobnosti

Začátek akce

5. leden 2022, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

5. leden 2022, do 15.00

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna
731 180 199

Cena

zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

J. A. Bati 5520
Zlín 760 01