Úvod do práce s žáky/klienty v multisenzorickém prostředí snoezelen (akreditace MPSV, MŠMT DVPP)

31. březen 2023
Zřetel, s.r.o
Úvod do práce s žáky/klienty v multisenzorickém prostředí snoezelen (akreditace MPSV, MŠMT DVPP)

Seminář poskytne účastníkům seznámení s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky 1. stupně základních škol a školních družin. Účastníci získají náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámí se se základy a filosofií konceptu snoezelen. Představeny budou také pomůcky pro rozvoj smyslů, jako jsou hmatové panely, hmatový box, aromatické sáčky, čichové pexeso, světelná pera ad. (včetně metodiky práce s nimi) využitelné také v běžném prostředí ZŠ. Součástí semináře bude rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole, během něhož si účastníci prakticky ověří vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.

Cíle školení

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využitím v běžných školách, školních družinách. Na semináři budou prezentovány také videoukázky a zahraniční trendy (Velká Británie) v této oblasti jako příklady dobré praxe vhodné k aplikaci v ČR.

Lektorka:

Dagmar Mega

Cena

1 790,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Budete překvapeni, jak velký efekt má malá změna v zapojení smyslů!

Podrobné informace a přihláška

Podrobnosti

Začátek akce

31. březen 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

31. březen 2023, do 16.00

Pořadatel

Zřetel, s.r.o
734 839 966

Cena

1 790

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Uherské Hradiště - bude upřesněno

Mariánské náměstí
Uherské Hradiště 68601