Vzdělávací role knihoven ve 21. století

20. duben 2022
SYPO a NPI ČR
Vzdělávací role knihoven ve 21. století

Zaměříme se na proměnu role knihoven a jejich využití při propojování formálního a neformálního vzdělávání a podpoře celoživotního vzdělávání. Účastníci se seznámí s nabídkou nových a vznikajících služeb pro níže uvedené cílové skupiny, uvidí, jak v knihovnách vznikají makerspace (polytechnické dílny, dřevodílny, herny pro robotiku a virtuální realitu, jazykové laboratoře, audiovizuální studia, otevřené herny a klubovny, ad.).

Zhlédnou ukázky příkladů dobré praxe z knihoven (kluby badatelů, astronomů, cestovatelů, deskových her, tvůrčího psaní, ad.). Seznámí se s návody na využití online služeb knihoven (portál Knihovny.cz, půjčování e-knih, využití Digitální knihovny Kramerius, ad.). Součástí přednášky budou odkazy na společné vzdělávací programy a kurzy pro pedagogické pracovníky a knihovníky.
Lektorka: Mgr. Jana Linhartová

Podrobnosti

Začátek akce

20. duben 2022, od 17.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

20. duben 2022, do 18.00

Pořadatel

SYPO a NPI ČR
222 122 112

Cena

Zdarma

Kapacita

Místo konání

Národní pedagogický insititut - online

Senovážné náměstí 25
Praha 1 110 00