Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

20. září 2022
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

Lektor: Mgr. Michaela Cablíková
Termíny: 20.09.2022, 07.11.2022, 06.12.2022
Čas a místo konání: 09:00 – 15:30 hod., KPPP Zlín
Určeno: pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ

Obsah semináře:

V rámci semináře budou rozebrány projevy, diagnostika a etiologie poruchy autistického spektra. Účastníci se seznámí s problematikou poruch autistického spektra a se základními postupy při vzdělávání žáků s PAS na základní a střední škole, naučí se aplikovat metodiku strukturovaného učení. Získají praktické dovednosti a konkrétní návody, jak rozvíjet sociální chování a komunikační dovednosti, návody pro řešení nevhodného chování. Budou také seznámeni se zásadami týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě a spolupráce s rodinou žáka s PAS. Součástí programu bude rozbor kazuistik dle přání účastníků.

Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail machackova@vm-style.cz.

Podrobnosti

Začátek akce

20. září 2022, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

20. září 2022, do 15.30

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

Zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

J. A. Bati 5520
Zlín 760 01