Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

9. listopad 2021
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

V rámci semináře budou rozebrány projevy, diagnostika a etiologie poruchy autistického spektra. Účastníci se seznámí s problematikou poruch autistického spektra a se základními postupy při vzdělávání žáků s PAS na základní a střední škole, naučí se aplikovat metodiku strukturovaného učení. Získají praktické dovednosti a konkrétní návody, jak rozvíjet sociální chování a komunikační dovednosti, návody pro řešení nevhodného chování. Budou také seznámeni se zásadami týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě a spolupráce s rodinou žáka s PAS. Součástí programu bude rozbor kazuistik dle přání účastníků.

Lektor: Mgr. Michaela Cablíková, speciální pedagožka

Přihlášky do 30. 10. 2021 na e-mail machackova@vm-style.cz

Podrobnosti

Začátek akce

9. listopad 2021, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

9. listopad 2021, do 15.00

Pořadatel

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
731 180 199

Cena

zdarma

Kapacita

15

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

J. A. Bati 5520
Zlín 76601