WEB/10 Návaznost předškolního a základního vzdělávání – webinář (novinka)

13. duben 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
WEB/10 Návaznost předškolního a základního vzdělávání – webinář (novinka)

AKREDITACE MŠMT

Obsah webináře:

Vzdělávací program vychází z požadavků na předškolní vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání zaměřených na základy celoživotního vzdělávání. V návaznosti na ně sleduje linii celoživotního vzdělávání v dalších stupních – základním, gymnaziálním atd.

1. Zásady vzdělávání vyplývající ze Školského zákona
2. Vzdělávací strategie společné pro Rámcové vzdělávací programy
3. Specifika RVP PV
4. Návaznost RVP ZV na RVP PV

Cílem je, aby účastníci získali představu o propojenosti školského systému vzdělávání a jeho hlavních cílech prezentovaných v Rámcových vzdělávacích programech s důrazem položeným na základy celoživotního učení v předškolním vzdělávání. Vědomosti z této oblasti by měly pomoci při plánování s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, zejména v posledním roce docházky do MŠ a v prvním roce docházky do ZŠ.

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Štěpánková (pracovala jako ředitelka MŠ, inspektorka ČŠI, v současné době externě vyučuje na vysoké škole předškolní pedagogiku)

Podrobnosti

Začátek akce

13. duben 2023, od 8.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

13. duben 2023, do 16.15

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1 650,- Kč (do 15. 1. 2023 - 1 550,- Kč, od 7. 3. 2023- 1750,- Kč)

Kapacita

30

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00