WEB/11 Hospitace ředitelky MŠ – webinář

20. duben 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
WEB/11 Hospitace ředitelky MŠ – webinář

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-14402/2021-4-533

Cílová skupina: webinář je určen vedoucím pracovníkům MŠ a MŠ a ZŠ.

Obsah:

Tento vzdělávací on-line kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Obsah bude rozdělen do 4 bloků po 90 minutách. Mezi bloky bude přestávka 30 min.
Součástí webináře je prezentace lektorky. Platforma ZOOM Vám umožní práci ve skupinách i ve dvojicích.

Obsah:
1. Hospitace jako součást systému evaluace v mateřské škole.
2. Etapy hospitace.
3. Volba kritérií pro hospitaci, její plánování.
4. Rozhovor s učitelkou jako zásadní etapa hospitace.
5. Záznam hospitace.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, vysokoškolská pedagožka, bývalá ředitelka MŠ, autorka mnoha odborných publikací pro MŠ)

Podrobnosti

Začátek akce

20. duben 2023, od 8.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

20. duben 2023, do 15.45

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1699,- Kč (do 15. 1. 2023 - 1 599,- Kč, od 17. 4. 2023 - 1 799,- Kč)

Kapacita

26

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00

Jedná se o velmi oblíbený a vysoce hodnocený webinář, který je interaktivní. Vyžaduje pozornost účastníků, kameru a mikrofon.