WEB/11 Hospitace ředitelky MŠ – webinář

20. duben 2023
od 8.00 - software ZOOM
WEB/11 Hospitace ředitelky MŠ – webinář

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-14402/2021-4-533

Cílová skupina: webinář je určen vedoucím pracovníkům MŠ a MŠ a ZŠ.

Obsah:

Tento vzdělávací on-line kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Obsah bude rozdělen do 4 bloků po 90 minutách. Mezi bloky bude přestávka 30 min.
Součástí webináře je prezentace lektorky. Platforma ZOOM Vám umožní práci ve skupinách i ve dvojicích.

Obsah:
1. Hospitace jako součást systému evaluace v mateřské škole.
2. Etapy hospitace.
3. Volba kritérií pro hospitaci, její plánování.
4. Rozhovor s učitelkou jako zásadní etapa hospitace.
5. Záznam hospitace.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, vysokoškolská pedagožka, bývalá ředitelka MŠ, autorka mnoha odborných publikací pro MŠ)

Podrobnosti

Začátek akce

20. duben 2023, od 8.00

Konec akce

20. duben 2023, do 15.45

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1699,- Kč (do 15. 1. 2023 - 1 599,- Kč, od 17. 4. 2023 - 1 799,- Kč)

Kapacita

26

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00

Jedná se o velmi oblíbený a vysoce hodnocený webinář, který je interaktivní. Vyžaduje pozornost účastníků, kameru a mikrofon.