WEB/12 Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních – webinář

4. květen 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová, Ing. Kristýna Nešporová)
WEB/12 Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních – webinář

Akreditace MŠMT

Vedete spisovou službu v listinné podobě? Novela archivního zákona mění od 1. 1. 2026 způsob vedení spisové služby ve školách. Nenechávejte to na poslední chvíli a připravte se na přechod na elektronickou spisovou službu už nyní. Na webináři se dozvíte, jak si nastavit systém oběhu dokumentů ve Vaší škole tak, aby vás co nejméně zatěžoval.

Obsah on-line semináře:
• platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby;
• platná legislativa v oblasti GDPR
• základní pojmy v archivnictví, spisové službě a GDPR;
• povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby;
• oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání);
• podací deník vs. software elektronické spisové služby;
• tvorba spisu;
• skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce;
• spisová rozluka;
• vedení spisové služby v mimořádných situacích;
• tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu;
• aktuality k datu konání semináře.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Podrobnosti

Začátek akce

4. květen 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

4. květen 2023, do 14.30

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová, Ing. Kristýna Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1 590,- Kč (od 2. 5. 2023 1 690,- Kč)

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00