WEB/16 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

16. únor 2023
od 8.00 - software ZOOM
WEB/16 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

Akreditace MŠMT

Webinář je určen pro předškolní pedagogy a bude probíhat prostřednictvím softwaru ZOOM.

On-line seminář je zaměřen na rozvoj diagnostických dovedností učitelů mateřských škol souladu s úpravami, které přinesl inovovaný RVP PV (2016). Objevuje se v něm nová terminologie, která hovoří o pedagogické diagnostice jako o východisku pro vzdělávání, ale stává se také součástí autoevaluace školy. V povinnostech učitele MŠ se nově objevuje požadavek na konzultaci s rodiči nad portfoliem dítěte. Záznamový arch, který bude na semináři představen, vznikl v rámci mezinárodního projektu „Good strat to school“ a měl by učitelům MŠ pomoci efektivněji vyhodnocovat rozvoj kompetencí.

Podrobný přehled témat výuky:

1. Hodnocení výsledků vzdělávání jako součást autoevaluace školy – požadavky RVP PV (1 hod)
2. Systém autoevaluace mateřské školy – prostředky a cíle autoevaluace, zpracování v ŠVP (1 hod)
3. Pedagogická diagnostika – diagnostické metody, diagnostické chyby, zásady diagnostické činnosti (1 hod)
4. Dostupné diagnostické nástroje – metodika VÚP, Oregonská metoda, nástroj RoK (1 hod),
5. Záznamový arch PREDICT (Syslová, Kratochvílová, 2016) – vznik nástroje, jeho použití, písemná i elektronická verze (1,5 hod)
6. Portfolio dítěte – diagnostické portfolio (Kratochvílová, 2014), jeho využití pro plánování a komunikaci s rodiči, výuková videa (Syslová, Chaloupková, 2015) (1,5 hod)
7. Proces autoevaluace a diagnostikování – využití získaných informací k podpoře rozvoje dítěte, jak plánovat na základě získaných informací individuální rozvoj dítěte (1 hod)

Vzdělávací cíl:
Cílem webináře je rozvinout diagnostické dovednosti učitelů MŠ, zejména pro sledování rozvoje kompetencí s využitím ověřeného diagnostického nástroje PREDICT. Současně by měl podpořit rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (zkušená lekttorka zejména pro oblast předškolního vzdělávání, spoluautorka odborných publikací

Podrobnosti

Začátek akce

16. únor 2023, od 8.00

Konec akce

16. únor 2023, do 16.00

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1650,- Kč (od 13. 2. 2022 1 750,- Kč)

Kapacita

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00