WEB/16 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

16. únor 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
WEB/16 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

Akreditace MŠMT

Webinář je určen pro předškolní pedagogy a bude probíhat prostřednictvím softwaru ZOOM.

On-line seminář je zaměřen na rozvoj diagnostických dovedností učitelů mateřských škol souladu s úpravami, které přinesl inovovaný RVP PV (2016). Objevuje se v něm nová terminologie, která hovoří o pedagogické diagnostice jako o východisku pro vzdělávání, ale stává se také součástí autoevaluace školy. V povinnostech učitele MŠ se nově objevuje požadavek na konzultaci s rodiči nad portfoliem dítěte. Záznamový arch, který bude na semináři představen, vznikl v rámci mezinárodního projektu „Good strat to school“ a měl by učitelům MŠ pomoci efektivněji vyhodnocovat rozvoj kompetencí.

Podrobný přehled témat výuky:

1. Hodnocení výsledků vzdělávání jako součást autoevaluace školy – požadavky RVP PV (1 hod)
2. Systém autoevaluace mateřské školy – prostředky a cíle autoevaluace, zpracování v ŠVP (1 hod)
3. Pedagogická diagnostika – diagnostické metody, diagnostické chyby, zásady diagnostické činnosti (1 hod)
4. Dostupné diagnostické nástroje – metodika VÚP, Oregonská metoda, nástroj RoK (1 hod),
5. Záznamový arch PREDICT (Syslová, Kratochvílová, 2016) – vznik nástroje, jeho použití, písemná i elektronická verze (1,5 hod)
6. Portfolio dítěte – diagnostické portfolio (Kratochvílová, 2014), jeho využití pro plánování a komunikaci s rodiči, výuková videa (Syslová, Chaloupková, 2015) (1,5 hod)
7. Proces autoevaluace a diagnostikování – využití získaných informací k podpoře rozvoje dítěte, jak plánovat na základě získaných informací individuální rozvoj dítěte (1 hod)

Vzdělávací cíl:
Cílem webináře je rozvinout diagnostické dovednosti učitelů MŠ, zejména pro sledování rozvoje kompetencí s využitím ověřeného diagnostického nástroje PREDICT. Současně by měl podpořit rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí.

Lektorka: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (zkušená lekttorka zejména pro oblast předškolního vzdělávání, spoluautorka odborných publikací

Podrobnosti

Začátek akce

16. únor 2023, od 8.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

16. únor 2023, do 16.00

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1650,- Kč (od 13. 2. 2022 1 750,- Kč)

Kapacita

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00