WEB/18 Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí- webinář

30. květen 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová, Ing. Kristýna Nešporová)
WEB/18 Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí- webinář

Akreditace MŠMT – 15076/2022-2-544

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a MŠ a dětských skupin

Vzdělávací cíl:
Účastníci semináře se naučí rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámí se s principy respektujícího přístupu a dokážou použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti – popis, sdělení, očekávání, možnost volby.

Obsah:
– vývoj sebevědomí u dětí, vliv genetiky a výchovy, komunikace podrývající sebevědomí
– výchova podporující sebevědomí v předškolním prostředí, ukázky respektující komunikace – komiksový manuál
– empatická reakce, nehodnocení a sebevyjádření pečujících osob a pedagogů
– hranice ve výchově batolat a předškoláků
– kde, kdy a jak
– přirozené důsledky a pozitivní komunikace místo trestů a pochval – ukázky z praxe
Mezi jednotlivými bloky (90 min) je 30 min. psychohygienická pauza.

Účastníci semináře si v jeho průběhu ujasní, kde a jakým způsobem stanovit hranice, vyzkouší si pozici přirozené autority. Dokážou nahradit trestání vyvozením přirozeného důsledku a posilování posunů ve vývoji dětí jejich popisem místo pochval a nálepkování.

Lektorka: Mgr. Jana Koutníková (lektorka, psycholožka, psychoterapeutka, mediátorka, metodička odborných materiálů pro práci s dětským traumatem, mentorka a supervizorka pro MPSV)

Podrobnosti

Začátek akce

30. květen 2023, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

30. květen 2023, do 16.30

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová, Ing. Kristýna Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1 199,- Kč (1 099,- Kč do 30. 01. 2023, 1 299,- Kč od 25. 05. 2023)

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00