WEB/3 Přijímací řízení do SŠ a VOŠ (v r. 2023) – webinář

27. leden 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
WEB/3 Přijímací řízení do SŠ a VOŠ (v r. 2023) – webinář

Akreditace MŠMT

Vzdělávací cíl:

Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání uchazečů ke vzdělávání.
Webinář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Obsah webináře:

 • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
  prováděcí předpisy týkající se přijímání uchazečů,
  stanovení kritérií přijetí,
  pilotní ověřování organizace přijímacího řízení jako příprava na povinné přijímací zkoušky,
  podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
  účastníci řízení a jejich zastoupení,
  založení správního spisu a jeho vedení,
  tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
  náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
  evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
  oznamování rozhodnutí o přijetí do SŠ,
  odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
  odvolací řízení, autoremedura,
  ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
  nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
  aktuality k datu konání on-line semináře.
  Svoje dotazy můžete posílat předem nebo je psát do chatu během webináře. Paní lektorka se dle časových možností pokusí na dotazy odpovědět.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)

Podrobnosti

Začátek akce

27. leden 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

27. leden 2023, do 14.30

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1 650,- Kč (od 23. 1. 2023 - 1 750,- Kč)

Kapacita

Místo konání

software ZOOM

Werichova
Olomouc 77900

Součástí webináře jsou velmi podrobné pracovní materiály v elektronické podobě, do kterýcjh je možno vpisovat poznámky. Tyto materiály i celý webinář Vám budou velkým pomocníkem a průvodcem při přijímacím řízení.