WEB/4 Adaptace dětí v dětských skupinách a v mateřských školách – webinář

7. únor 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
WEB/4 Adaptace dětí v dětských skupinách a v mateřských školách – webinář

Akreditace MŠMT – 15076/2022-2-544

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a MŠ a dětských skupin

Obsah:
– vazba na rodiče, zralost dítěte, fáze adaptace
– způsoby adaptace/adaptační modely – příklady z praxe, zkušenosti ze zahraničí
-adaptační plány, problémy s adaptací a jejich řešení
– specifika adaptace mladších a starších batolat, modelové situace, adaptační pomůcky
– komunikace s rodiči, týmová spolupráce, zvládání stresu

Cíle:
Účastník semináře se naučí obecně zhodnotit zralost dítěte pro docházení do předškolního zařízení, dokáže rozlišovat fáze adaptace. Zorientuje se ve způsobech adaptace a určí si, který adaptační model nejvíce koresponduje s jeho možnostmi i možnostmi dětské skupiny. Seznámí se s projevy poruchy adaptace i se způsoby řešení. Dokáže vybrat efektivní způsob adaptace pro danou věkovou skupinu dětí a použít pomůcky usnadňující adaptaci. Dozví se, jak v období adaptace dětí spolupracovat s rodiči, s kolegy a jak pečovat o svou duševní pohodu.

Mezi jednotlivými bloky (90 min) je 30 min. přestávka.

Lektorka: Mgr. Jana Koutníková (lektorka, psycholožka, psychoterapeutka, mediátorka, metodička odborných materiálů pro práci s dětským traumatem, mentorka a supervizorka pro MPSV)

Podrobnosti

Začátek akce

7. únor 2023, od 13.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

7. únor 2023, do 16.30

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1050,- Kč (do 15. 1. - 1 000,- Kč, od 6.2. - 1 100,- Kč)

Kapacita

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00