WEB/6 Zápisy do MŠ a ZŠ (v r. 2023) – webinář

16. únor 2023
Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
WEB/6 Zápisy do MŠ a ZŠ (v r. 2023) – webinář

Akreditace MŠMT

Vzdělávací cíl: Seznámení účastníků on-line semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků ke vzdělávání včetně všech legislativních změn, které se tohoto tématu týkají.

Obsah on-line semináře:

• základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
• prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí a žáků,
• stanovení kritérií přijetí,
• podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
• účastníci řízení a jejich zastoupení,
• založení správního spisu a jeho vedení,
• tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
• náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
• evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
• oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ a ZŠ,
• odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
• odvolací řízení, autoremedura,
• ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
• nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
• aktuality k datu konání webináře.

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Podrobnosti

Začátek akce

16. únor 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

16. únor 2023, do 14.30

Pořadatel

Agentura vzdělávání dospělých (Mgr. Šárka Nešporová)
+420 775 196 310

Cena

1 590,-Kč (1 540,- Kč do 15. 1. 2023, 1 690,- od 13. 2. 2023)

Kapacita

Místo konání

software ZOOM

Werichova 7
Olomouc 779 00

Součástí webináře je i velmi podrobná prezentace lektorky, kterou posíláme elektronicky. Do této prezentace je možné si vpisovat poznámky. Účastníci hodnotí prezentaci i celý webinář jako výborný a velmi užitečný a mnoho z nich se ho účastní každoročně. Svoje dotazy můžete zasílat p. lektorce i předem na avdo@avdo.cz . Dotazy budou zodpovězeny na webináři.