Workshop k problematice sucha a hospodaření s vodou

19. říjen 2022
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Workshop k problematice sucha a hospodaření s vodou

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy zve na workshop, na němž představí nové vzdělávací materiály k problematice sucha a hospodaření s vodou, které vycházejí z poznatků výzkumného projektu Příběhy sucha, jehož aplikačním partnerem byla rovněž SSEV Pavučina, z. s.

Workshopy proběhnou dva, a to 20. 9. 2022 v Brně (13:00 – 16:00, Lipka, pracoviště Kamenná 20) a 19. 10. 2022 v Praze (14:00 – 17:00, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1).

Příběhy sucha je multidisciplinární výzkumný projekt, kombinující sociální a přírodní vědy (antropologii, sociologii, krajinnou ekologii, bioklimatologii, geografii), realizovaný s podporou TAČR v letech 2019 – 2022. Cílem projektu bylo porozumět tomu, jak česká společnost především na venkově reaguje na proměny přírodního prostředí v důsledku nárůstu sucha a jaký očekává v této oblasti budoucí vývoj.

Na základě výzkumu jsme vytvořili rozsáhlou interaktivní webovou aplikaci o problematice sucha a vody v krajině, která slouží informačním, vzdělávacím a osvětovým účelům; vedle toho jsou výstupem projektu nástroje, které mají napomoci zvýšit zapojení občanů, hospodářů krajiny i veřejné správy do vytváření opatření ochrany před suchem.

Podrobnosti

Začátek akce

19. říjen 2022, od 14.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

19. říjen 2022, do 17.00

Pořadatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
608 605 772

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Ekologie a ochrana životního prostředí

Místo konání

Toulcův dvůr - Středisko ekologické výchovy

Kubatova 32/1
Praha 10 - Hostivař 102 00