Celoživotní vzdělání bude nutnost. Lidé by se měli naučit, jak se učit

7. únor 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Jana Galová
Celoživotní vzdělání bude nutnost. Lidé by se měli naučit, jak se učit

Rozhovor s Alešem Velískem, lektorem, zakladatelem a spolumajitelem společnosti Recruitment Factory. Aleš Velísek vystudoval obor marketing na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a celý profesní život se pohybuje v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na strategii náboru, HR marketing a konzultační činnost. Od roku 2014 úspěšně podniká a je zakladatelem a spolumajitelem společnosti Recruitment Factory. Věnuje se vzdělávání dospělých a od roku 2019 lektoruje pro společnost CE-PA. Je autorizovanou osobou oboru Personalista pod MPSV a držitelem certifikátu NLP master practicioner.

Pane Velísku, co to znamená být talent hunter?

Znamená to být schopen pochopit potřeby firem i lidí a umět je vhodně propojit tak, aby výsledkem bylo win-win pro obě strany. Firma tedy najde vhodného kandidáta na pracovní pozici a kandidát najde ideální zaměstnání. Vyhledávání talentů znamená schopnost selekce průměru od nadprůměru a k tomu je potřeba mít velké srovnání z hlediska kompetencí, chování, motivace a dalších faktorů. I když si toto sousloví napíše na LinkedIN profil spousta lidí, tak to znamená i praxi. Pokud nemáte odpracovaných svých 10 000 hodin v oboru či nejste jeden/na z tisíce „talentů na výběr talentů“ tak to znamená jen marketingovou nálepku, která dobře zní.

Jaké uvědomění, vhledy Vám tato profese dala? Co obnáší?

Uvědomění toho, že vím, že ve skutečnosti nic nevím. Jen vysokoškolských oborů jsou vyšší tisíce a zdaleka je neznám všechny, natož abych dokázal určit ten který talent. Také jsem zjistil, že to, co odděluje talenty od průměru, je jen míra houževnatosti a motivace. Pokud máte dostatek zájmu, vytrvalosti a chuti ke změně, pak dokážete téměř vše, co budete chtít. Platí to jak v osobním, tak i pracovním životě. Poslední velké uvědomění, které jsem při výkonu tohoto povolání zjistil, bylo to, že české firmy nejvíc blokuje v rozvoji přebubřelé ego majitelů a majitelek firem, pramenící ze strachu, a nízká míra schopnosti připustit si chybu. Toto spolu s nízkou mírou kritického myšlení a schopností nepřipouštění diskuze je za mě největší brzdou rozvoje firem i oddělení.

Jste také autorizovanou osobou pro profesi Personalista. Jaká je aktuální situace na trhu práce, co se týče rozvoje a péče o zaměstnance?

Tohle bylo zásadní téma českých firem v posledních pár letech. Vzhledem k demografickému vývoji, stárnutí populace, ekonomické konjunktuře, všeobecné informovanosti a dalším vlivům převýšila poptávka po pracovní síle nabídku. To vyvolalo tlak na fluktuaci a náklady spojené s vyhledáním nového člověka. Spolu s náklady na adaptaci to vedlo k tomu, že firmy si začaly uvědomovat, že Frantovi, Lucii i Petrovi musí být u nich ve firmě dobře, protože jinak mají spoustu možností jít jinam. Tím, že management firem hojně zjistil, že „za dveřmi nečeká dalších 20 lidí na vaše místo“, ale dalších 20 firem chce vašeho pracovníka, tak byly firmy z větší části přirozeně donuceny pečovat o zaměstnance po všech směrech.

Druhý segment je rozvoj zaměstnanců. Tady je to specifické firma od firmy, oddělení od oddělení. Protože i vzdělávám a školím dospělé, tak vnímám, že dalšímu vzdělání po škole se věnuje jen velmi málo lidí v rámci vlastního rozvoje. Firmy školí obecně málo a jsem rád, že zde fungují dotační programy, protože kdyby to tak nebylo, tak jsem za ty roky došel k přesvědčení, že vzdělání zaměstnanců by financovalo ve Zlínském kraji stejný počet firem, jaký máte počet prstů na rukou.

Jak se proměňují formy vzdělávání dospělých?

Záleží, jaké konkrétní formy máte na mysli. Pokud se zaměřím na klasickou formu školení, tak hodně věcí změnil covid, kdy se ze školení „tváří v tvář“ přešlo do on-line. Některé firmy objevily kouzlo uspořených nákladů za dojezd a preferují více méně jen online, který už není výjimka, ale standard. Zároveň byly a jsou v kurzu školení a trh tenduje k microlearnigu. Aneb po malých formátech, ale pravidelně. Kombinovaná školení jsou taktéž zcela běžná. Zároveň co do formy se přidávají nové technologické prvky jako spolupráce s AI při řešení problémů, tréningy virtuální reality a různé mixy, například kombinace hypnózy, virtuální reality a výuky jazyků.

Celý rozhovor Celoživotní vzdělání bude nutnost. Lidé by se měli naučit, jak se učit najdete na webu EPALE. Zapojte se i vy do komunity odborníků z oblasti vzdělávání dospělých z celé Evropy.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs