Celoživotní vzdělávání chápu jako rozvoj všemi směry

22. červenec 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Jana Galová
Celoživotní vzdělávání chápu jako rozvoj všemi směry

Zdenka Barošová vystudovala UTB ve Zlíně, působila jako sociální pracovnice a poté lektorka a poradkyně ve vzdělávací společnosti. Nyní pracuje jako OSVČ – externí poradkyně v oblasti CSR. Založila a řídí činnost neziskové organizace, v rámci které pořádá vzdělávací akce pro veřejnost a podporuje ženy, které začínají podnikat nebo již podnikají. S manželem Jiřím má dcery Kateřinu (6 let) a Lindu (3 měsíce).

Jaký je Váš vztah k celoživotnímu vzdělávání a jak se podílíte na jeho podpoře prostřednictvím Klubu podnikatelek a Klubu neziskovek?

Vzdělávání, ať už profesní či zájmové, vnímám jako důležitou součást osobního a osobnostního rozvoje. Vše kolem nás se mění a vyvíjí, vzdělávání nám pomáhá vyvíjet se také. A nemám na mysli jen získávání informací, které se týkají např. naší práce, ale i informace z dalších oblastí života, zájmů a dění kolem nás. Když jsem zakládala Klub podnikatelek a Klub neziskovek, jako vítaný bonus jsem vnímala příležitost seznámit se s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako já a řeší stejné či podobné věci, a tak se můžeme navzájem inspirovat a rozvíjet. Ale ta hlavní myšlenka stále stojí právě na zprostředkovávání aktuálních informací, které nás v naší činnosti mohou posouvat dále. Mám o 20 let starší kamarádku, manažerku, která mi kdysi řekla, že se každý den snaží naučit něco nového. I kdyby to měla být nějaká drobnost. To mi připadá hodně inspirativní. Snaha neustrnout, rozvíjet se. Celoživotní vzdělávání chápu přesně takto – jako rozvoj všemi směry.

Můžete nám přiblížit svou profesní cestu a jak jste se dostala k vedení Klubu podnikatelek a Klubu neziskovek? Jaké vzdělání a zkušenosti Vám pomohly?

Začínala jsem v sociální oblasti. Během střední školy jako dobrovolník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, během studia vysokých škol už jako zaměstnanec. Pracovala jsem jako terénní pracovník s dětmi a mládeží. Zde mě nejvíce ovlivnila vysoká škola s pedagogickým zaměřením. Po druhém vyhoření jsem odešla do ziskového sektoru, kde jsem ve vzdělávací společnosti měla na starosti výuku v rámci rekvalifikačních kurzů, zajištění podnikatelského miniinkubátoru apod. K tomu jsem začala podnikat v oblasti společenské odpovědnosti.

Zde se snažím propojovat ziskový a neziskový sektor. Pomáhám firmám podporovat region prostřednictvím spolupráce s neziskovými organizacemi a neziskovkám ukazuji, jak navázat a udržet spolupráci s firmami. S podnikáním jsem začala v době, kdy jsem v zaměstnání měla na starosti projekt podnikatelský miniinkubátor, ve kterém jsem lektorovala osobnostně rozvojová a marketingová témata (zde jsem čerpala ze studia vysoké školy s marketingovým zaměřením) a pomáhala účastnicím s podnikatelskými záměry. Když tento projekt skončil, nějak přirozeně jsem v této práci díky trvající poptávce pokračovala.

Samovolně, a tak nějak živelně tím byly položeny základy Klubu podnikatelek, ve kterém se věnuji podpoře začínajících podnikatelek, zejména maminek. V Klubu pořádáme vzdělávací akce, jejichž témata je možné využít i jinde, třeba v neziskovce. Tak vznikl nápad založit i Klub neziskovek.

Spolupracuji se zkušenými lektory, kteří jsou profíci a umí svou práci perfektně, dokážou vzdělávat maminky – podnikatelky, ale své téma dokáží transformovat i pro skupiny pracovníků z neziskových organizací. Takto jsme školili např. práci se sociálními sítěmi: technikálie jsou stejné, ale strategie komunikace a využití bude trochu jiné. Takže mimo podnikatelky jsme např. uspořádali i školení pro místní akční skupinu, kde jsme proškolili zástupce obcí, škol a komunitních organizací. Vzdělávání mě baví nejen organizovat, ale i absolvovat. Takže 99 % akcí, které pořádám, si užívám i z pozice účastníka.

Co Vás motivuje v práci s dospělými a jaký je podle Vás klíčový faktor motivace ve vzdělávání dospělých?

Začnu od konce. Klíčové faktory motivace jsou u každého člověka jedinečné. Těžko vyzdvihnout ten nejdůležitější, každopádně obecně si troufám tvrdit, že na prvním místě bude využití v praktickém životě a praktický přínos pro rozvoj vlastních činností. V závěsu určitě bude dostupnost, flexibilita (dospělí často nemají možnost vyhradit si pravidelně určitý čas, který sebevzdělávání věnují) a samozřejmě interaktivita a možnost zapojení se. Tím odpovídám i na první část otázky. Chci nabízet dospělým takové kurzy a školení, které pro ně budou mít praktický přínos, budou pro ně dostupné (ať už finančně, či formou – živě nebo online) a také zajímavé svým obsahem a podáním – u akcí pro dospělé vnímám jako nutnost více prostoru pro sdílení a učení se navzájem ze svých zkušeností. A velká motivace, která mě žene vpřed, je zpětná vazba od účastníků akcí, ve které mi toto potvrzují.

Jaké nové trendy nebo přístupy v oblasti vzdělávání dospělých vidíte a jakým způsobem se s nimi snažíte pracovat ve své profesi?

Nových trendů, které s sebou aktuální doba přináší, je více. Do mé práce se snažím aplikovat ty, které tam svou formou vhodně zapadnou: samozřejmě je to online forma seminářů (u témat, u kterých je to vhodné) a skupinová práce založená na sdílení zkušeností a názorů jednotlivých účastníků, kterou jsem zmiňovala výše. V Klubu podnikatelek nabízíme i vzdělávací materiály, které podporují mikro-učení – tedy jednoduše podané menší tematické celky. Tato forma je reakcí na aktuální uspěchanou a informačně nabitou dobu. V rámci workshopů 1:1 pak nabízím i personalizované učení – tedy vzdělávání formou konzultací, kdy se s daným člověkem zaměřujeme na jeho aktuální témata a potřeby. Osobně mám ráda a sama využívám i vzdělávání formou podcastů, ale to (zatím) v klubu nenabízím.

Celý rozhovor Celoživotní vzdělávání chápu jako rozvoj všemi směry najdete na webu EPALE. Zapojte se i vy do komunity odborníků z oblasti vzdělávání dospělých z celé Evropy.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs