Dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

1. říjen 2021
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

Překlad celkového shrnutí studie, která se zaměřuje na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, a informačního přehledu věnovaného České republice zveřejnil Národní pedagogický institut ČR.

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy) vydal v roce 2020 studii zaměřující se na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Její první část s názvem Dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace odhaluje velikost dospělé populace s nízkou úrovní dovedností.

Kromě úrovní dosaženého vzdělání studie bere u dospělých v úvahu digitální dovednosti, čtenářskou a numerickou gramotnost, ale i ztrátu a zastarávání dovedností. Identifikuje rovněž různé podskupiny dospělých s potenciálně nízkou úrovní dovedností. Studie tak přináší poznatky, které jsou klíčové pro lepší design i implementaci cest vedoucích k získávání dovedností a zvyšování kvalifikace těch, kteří to nejvíce potřebují.

V České republice se odhaduje podíl dospělé populace s potenciálem pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace v rozmezí 19,9 % až 28,2 % z celkové dospělé populace, tj. 1,2 až 1,7 milionu dospělých v závislosti na rozsahu uvažovaných digitálních kompetencí. V České republice se nízké dovednosti vyskytují obzvláště u starších lidí a mezi nezaměstnanými a ekonomicky neaktivními osobami. Ekonomicky neaktivní dospělí ve věku 55-64 let, nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní lidé ve věku 35-54 let mají v průměru nejvyšší podíl nízkých dovedností ve všech zkoumaných oblastech: vzdělání, digitální dovednosti (tj. sporadické užívání internetu nebo horší než základní digitální dovednosti), čtenářská a matematická gramotnost.

Tyto a další podrobné údaje najdete v překladu dvou kapitol publikace: celkového shrnutí (executive summary) a informačního přehledu věnovaného České republice. Oba dokumenty jsou k dispozici níže.