Dovednosti pro život – když škola života nestačí

4. duben 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Aneta Vencovská, EPALE
Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Co je realita, a co už fake news? Jak naložit s našetřenými financemi? Proč se svěřit s psychickými problémy? Jak se nenachytat na greenwashing? Zvládat nároky každodenního života, plnohodnotně fungovat v rámci osobního, rodinného a pracovního života i aktivně participovat na životě společnosti zdaleka není samozřejmost. Dospělý člověk si k tomu potřebuje kontinuálně osvojovat a rozvíjet řadu dovedností. Ty mohou zahrnovat oblast zdraví, financí, životního prostředí, médií, občanství a demokracie, sociálního a emočního rozvoje, ale i mnohé další.

Zabýváte se vzděláváním či poradenstvím pro dospělé (například v nestátní neziskové organizaci, firmě či knihovně)? Záleží Vám na tom, aby Vaši klienti odcházeli lépe připravení pro řešení každodenních problémů? Právě Vy můžete rozpoznat potřeby dospělých a nabídnout jim aktivity, díky nimž si některé dovednosti pro život posílí.

Stáhněte si infografiky z webu Národního pedagogického institutu.

 Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život?

 

Zdroj: EPALE