Education by the Way – manuál pro vzdělavatele pracující s lidmi s nízkými kompetencemi

27. září 2021
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Monika Smekalová
Education by the Way – manuál pro vzdělavatele pracující s lidmi s nízkými kompetencemi

Příručka byla připravena profesionály v oblasti vzdělávání dospělých a poskytuje návod, jak vytvořit vzdělávací proces pro skupiny, které vyjadřují averzi k typickému formálnímu vzdělávání.

Manuál vydává Asociace odborníků v andragogice ČR. Obsahuje nový soubor přístupů a metod zaměřených na využití všech příležitostí k poskytnutí nových schopností pro dospělé, zejména pro osoby, které:

  • se rozhodly něco změnit,
  • se spíše vyhýbají tradičním metodám školení,
  • mají nízkou motivaci ke vzdělávání,
  • se potýkají s problémy, aby nalezli své místo v každodenním životě, v práci nebo vzdělávání,
  • chtějí zlepšit kvalitu svého života.

Manuál je určen pro školitele, pedagogy a sociální aktivisty a poskytuje návod, jak vytvořit vzdělávací proces pro skupiny, které vyjadřují averzi k typickému formálnímu vzdělávání. Manuál podporuje nové formy mimoškolního vzdělávání dospělých, zejména zohledněním inkluzivního vzdělávání zaměřeného na osoby s nízkými kompetencemi, a může pomoci:

  • informovat lidi o nutnosti celoživotního vzdělávání,
  • změnit způsob, jak učení vnímají,
  • reagovat na potřeby dospělých s nízkými kompetencemi v reálných situacích a podporovat je při získávání různých druhů základních dovedností,
  • posílit motivaci dospělých a pozitivní přístup k učení.

Projekt EDUCATION BY THE WAY zastřešuje konsorcium odborných organizací v oblasti vzdělávání dospělých z 5 zemí: Asociaci školitelů nevládních organizací (STOP), Asociaci odborníků v andragogice ČR (AOA ČR), Finskou nadaci celoživotního vzdělávání (KVS), Replay Network a Evropskou asociaci pro vzdělávání dospělých (EAEA)

Publikace je níže v souborech ke stažení.