Evropská inspirace pro rozvoj životních dovedností dospělých

9. únor 2024
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Aneta Vencovská
Evropská inspirace pro rozvoj životních dovedností dospělých

Rozvoj životních dovedností dospělých je zásadní pro to, aby se jednotlivci dokázali uplatnit v pracovním, společenském i osobním životě a uměli si poradit v běžných životních situacích. Může jít například o schopnost pečovat o své fyzické a duševní zdraví i zdraví ostatních, zvládat finanční záležitosti, kriticky myslet a vyhodnocovat informace, účastnit se života komunity, zapojovat se do občanské společnosti či chránit životní prostředí. Osvojení a rozvinutí životních dovedností zlepšuje vyhlídky jednotlivce na šťastný, produktivní a naplňující život, což se promítá i do života komunit a celé společnosti.

Projekt Evropská agenda pro učení dospělých popsal vybrané evropské příklady dobré praxe v oblasti rozvoje životních dovedností nebo jejich určitého segmentu. Zahrnují přístupy ze Slovenska, Itálie, Irska, Spojeného království, Řecka a Slovinska, ale i projekty Evropské unie realizované v rámci programu Erasmus+. Sborník zahraničních přístupů je určen zejména vzdělavatelům dospělých, ale i dalším aktérům v oblasti celoživotního učení.

Sborník zahraničních příkladů dobré praxe pro oblast podpory dovedností pro život u dospělých najdete níže v souborech ke stažení.

Dospělí lidé často získávají životní dovednosti nahodile v průběhu života, prostřednictvím zkušeností v každodenním životě. Osvojení dovedností je vyvoláno aktuální potřebou nebo požadavky konkrétní situace. Jelikož se mnozí dospělí zdráhají vstupovat do kurzů či vzdělávacích aktivit, které jim připomínají školní vzdělávání, je vhodné usměrňovat utváření a rozvoj životních dovedností v rámci neformálního vzdělávání. Velký potenciál proto představují různé organizace (nestátní neziskové organizace, firmy, knihovny aj.), které dospělým nabízejí vzdělávací aktivity nebo poradenství. Tyto organizace mohou rozpoznat potřeby dospělých v konkrétní oblasti a nabídnout jim podporu.

Příklady dobré praxe zahrnuté ve sborníku mohou podpořit diskuzi o efektivním využívání principu celoživotního učení a zvyšovat povědomí o možných přístupech při rozvíjení životních dovedností dospělých. Mohou také sloužit jako inspirace pro rozvíjení aktivit na národní, regionální či místní úrovni.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život?

Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

 

Zdroj: EPALE