Humor a nadsázka pomáhají řešit i složitější výzvy

3. leden 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Tomáš Langer
Humor a nadsázka pomáhají řešit i složitější výzvy

Jak vypadá vzdělávání v technologické firmě, která razí heslo “Vše stojí na lidech”? Uspějí klasická “katalogová školení” nebo spíše rozvoj na míru? A je ve specifické IT oblasti možný i mezifiremní mentoring? Rozhovor s Lucií Tesař. Lucie Tesař absolvovala andragogiku na FF UK. Zabývá se strategickým rozvojem firem, klimatickou krizí a udržitelným podnikáním. Nyní působí v IT firmě Etnetera Core v HR, kde se aktivně věnuje péči o rozvoj zaměstnanců jako garant mezifiremního vzdělávání.

Etnetera je jednou ze známých softwarových společností. To ale není vše, čím se firma zabývá…

Etnetera Core je na trhu od roku 1997 a zabývá se vývojem softwaru na míru, jde především o webové aplikace, e-commerce řešení či o využití umělé inteligence. Kromě vývoje usnadňujeme cestu k digitalizaci zajištěním provozu našich řešení. Jsme součástí Etnetera Group, což je skupina celkem pěti firem, které se zabývají mj. mobilním vývojem, kreativní marketingovou komunikací, datovou a webovou analytikou a marketingovou automatizací. Letos jsme vytvořili zcela novou divizi pro rozvoj umělé inteligence.

Vše stojí na lidech. Alespoň to je součástí Vašeho brandu. Jak si to můžeme představit?

O naše lidi se skutečně staráme. Často přemýšlíme, jak ještě víc podpořit jejich “štěstí v práci”, tedy spokojenost a soulad mezi pracovním a osobním životem. Patříme mezi tzv. svobodné firmy, jsme transparentní a féroví k zákazníkům i sami k sobě. Máme otevřenou kulturu – zevnitř i zvenku. Každý může přijít s otázkou, a když nenajdeme smysluplnou odpověď, změníme se. Naši zaměstnanci oceňují otevřenost a neformálnost, o kterou se všichni snažíme. Přestože jsme už docela velká firma, zachováváme si všudypřítomný humor a nadsázku, které nám pomáhají řešit i složitější výzvy.

Rozvíjíte tedy i zaměstnance jednotlivě? Jak lze uplatnit tento přístup i ve větších firmách?

Nemáme klasické katalogy školení. Důležitá je pro nás osobní iniciativa – rozvíjíme aktivity, které tuto osobní iniciativu podporují, ať už to je sdílení mezi kolegy ve firmě, interní nebo externí mentoring. Důležité je odhalit to, jak by pro daného zaměstnance mohla rozvojová cesta vypadat. V tom nám pomáhá team leader na pravidelných setkáních se zaměstnancem, kdy se hodnotí spolupráce a budoucí rozvoj.

Snažíme se podporovat i velmi netradiční rozvojové nápady – to, co může vypadat jako hra, může mít skvělý rozvojový potenciál. Jednou ročně se třeba koná teambuilding programátorů. Sami se
rozhodli, že by rádi strávili společný čas s nějakými technologickými novinkami, tak tomu přizpůsobujeme program. Většinou se jedná o hraní s technologiemi, tzv. kódohraní. V jednom ročníku se týmy složené výhradně z programátorů snažily zjistit, kam se ztratilo auto, kterým jeden kolega odjel. Týmy znaly počáteční polohu vozu a pak měli přístup k živě vysílaným datům řídicí
jednotky (rychlost, akcelerace, sešlápnutý pedál brzdy apod.). Vítězným týmem se stal ten, který zavolal do telefonní budky, vedle které auto stálo. Všechny týmy úlohu dokázaly vyřešit. Nebo vloni týmy programovaly roboty, ti pak nakreslili obrazy (generative art), které jsme poté vydražili na podporu dobré věci. Nezabíjíme nápady, které baví jak realizátory, tak ty, kterým jsou určeny.

Velkým úspěchem je mezifiremní mentoring. Jak funguje?

Díky mezifiremnímu mentoringovému programu T2Grow, kde působím jako garant, umožňujeme zvyšování kvalifikace kolegů. Na začátku společně s teamleadery vybereme kolegy do pozice mentora či menteeho. Následně probíhá složitější proces párování, kdy hledáme vhodný protějšek. Mentoringové dvojice v T2G se párují pouze tam, kde věříme v oboustranně přínosnou spolupráci, proto tento proces párování trvá i několik týdnů nebo měsíců. Po párování probíhá devítiměsíční spolupráce, kde si s mentorem nebo menteem z odlišných firemních kultur naši
zaměstnanci sdílí zkušenosti, znalosti a různorodé pohledy. Ty jsou oživeny řadou inspirativních workshopů a networkingových příležitostí. Jako garant také podporuji zúčastněné kolegy v průběhu programu a předávám veškeré potřebné informace. I já sama se v programu vzdělávám workshopy a vzájemným sdílením mezi garanty.

Vzděláváte se také v technologiích, které jsou ve Vaší firmě klíčové?

Ano, téměř 7 let u nás běží tzv. TechLunch, který založil jeden náš kolega, team leader z vývojové části firmy. Pravidelně tu otevírá zajímavá vývojářská a technologická témata a zve k nim i relevantní hosty. A kromě toho je to velmi příjemný páteční oběd v našem HUBu spojený s poslechem prezentace.

Nejde jen o další variaci na klasické firemní “snídaně”?

Vlastně ano, TechLunch vznikl i pro účely tzv. demo přednášky. Kolegové se mohou trochu bát vystoupení na konferenci, a tak jsme chtěli, aby si podobné vystoupení vyzkoušeli před 30–50 lidmi, kteří jsou však “naši”, dokáží dát feedback a jsou shovívaví.

Je něco, co tak úplně nevyšlo?

Určitě máme i fuck-upy, chyby u nás v Etneteře ale vnímáme jako poučnou zkušenost. Proto alespoň jeden příklad za všechny: obecně víme, že se nevyplácí učit se technologii do šuplíku. Potřebujete ji ověřit v reálném světě, potřebujete zákazníky, kteří vám dají feedback. Před lety nás hodně bavil Internet of Things (IoT), probíhal interní vzdělávací program, nakonec též proběhla IoT challenge. Nepodařilo se nám ale přenést nadšení ze světa IoT do reálných projektů.

Jak vzdělávací aktivity v Etneteře financujete?

Rozpočet vzdělávání “na hlavu” nemáme, je totiž relativně volný podle individuální potřeby každého zaměstnance. Jakékoliv investice do vzdělávání ovšem musí být zdůvodnitelné s přesahem. Není problém poslat kolegu na zahraniční konferenci, ale je nepsaným pravidlem, že potom sdílí nabyté informace s kolegy.

Jaké by mělo být podle Vás firemní vzdělávání, aby opravdu fungovalo?

Chuť vzdělávat se je přirozeným procesem, pokud firma má vytvořené vhodné pracovní prostředí a jde příkladem, zaměstnanci se pak chtějí vzdělávat sami. Základ je otevřená firemní kultura, dostatečná podpora a přirozená motivace. Velkou roli také hraje možnost své dovednosti z absolvovaného vzdělávání co nejdříve uplatnit prakticky ve firmě.

A na závěr tradiční otázka. Kdo nebo co je pro Vás profesně největší inspirací?

Je to u mne vnitřní pohon, který se chce posouvat stále kupředu a překonávat překážky, pokud nějakou složitou zdolám, je to pro mě velká inspirace pustit se zase do něčeho dalšího. Ale také lidé
v blízkém i vzdáleném okolí jsou pro mě jedna bezedná chodící inspirace. A také má rodina. Často je to i hudba, nebo příroda, kdy má člověk možnost v této hektické době si jen tak o něčem
přemýšlet.

Ve volném čase se ráda rozvíjím. V poslední době mne zaujala kniha Mojmíra Svobody Psychodiagnostika dospělých, dále kniha Frederica Lalouxe Budoucnost organizací a konečně Emoční inteligence autorů Travise Bradberryho a Jeana Greavese. Na podcastové scéně pak Nelidské zdroje a z časopisů čtu pravidelně Firemní vzdělávání. 🙂

 

Zdroj: Firemní vzdělávání, 12/2022, www.firemnivzdelavani.eu