Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů

4. srpen 2023
Rekvalifikace
Autor/ka článku: Jana Cenková
Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů

MŠMT na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností.

Jedná se o tyto vzdělávací programy:

 • vzdělávací programy k získání plné kvalifikace k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce (např. holičské a kadeřnické práce, počítačový grafik…)
 • vzdělávací programy k získání konkrétních pracovních dovedností (např. PC kurzy, základy podnikání…)
 • vzdělávací programy vedoucí k profesním kvalifikacím v NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. (např. malíř, manažer prodeje, příprava teplých pokrmů…)
 • vzdělávací programy vedoucí k závěrečné zkoušce dle zvláštních právních předpisů
 • nespecifické rekvalifikační kurzy – zaměřené na počítačovou uživatelskou gramotnost, management, marketing, účetnictví, bankovnictví, systém práce s lidmi a přípravu na soukromé podnikání v kombinaci s intenzivní jazykovou přípravou

Tyto kurzy jsou primárně určeny pro nezaměstnané evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání.

Nespecifické rekvalifikační kurzy jsou určeny pouze pro neumístěné absolventy škol.

Účastníci rekvalifikačních kurzů nejsou považováni za studenty ani nemají žádné studentské výhody (např. daňové úlevy, studentský průkaz ISIC, slevy na dopravu apod.). Rekvalifikační kurz není možné považovat za nultý ročník studia na Vysoké škole ani se nejedná o přípravný kurz ke studiu na Vysoké škole.

 

Na co si dát pozor při výběru rekvalifikačního kurzu?

1. platnost akreditace

MŠMT uděluje akreditaci vzdělávacímu zařízení pro organizování konkrétního kurzu. V případě rekvalifikačních kurzů se nikdy neuděluje univerzální akreditace, která by byla platná pro všechny realizované kurzy.

Udělená akreditace je vždy označena číslem jednacím, na základě kterého lze platnost akreditace ověřit v databázi udělených akreditací rekvalifikačních programů na tomto odkazu:

Akreditace se vždy uděluje na dobu 3 let.

Kurz musí být vždy zahájen v době platnosti udělené akreditace, tedy nejpozději poslední den platnosti akreditace, jinak je kurz považován za neakreditovaný a po ukončení kurzu nemůže být vydáno „Osvědčení o rekvalifikaci”.

Datum dokončení kurzu může být až po uplynutí platnosti akreditace.

2. doklad o zaplacení kurzovného a smlouva o poskytnutém vzdělávání

Vzdělání je klasická služba a měli byste obdržet doklad o jejím zaplacení. Dále byste měli obdržet smlouvu, ve které bude specifikován název vzdělávacího programu, název pracovní činnosti, hodinový rozsah kurzu, číslo jednací udělené akreditace, cena kurzovného apod.
Při placení kurzovného je vhodné si dohodnout přesný harmonogram a rozsah výuky (např. jestli bude výuka probíhat přes den, o víkendech, frekvence přednášek, složení předmětů, učitelé apod.)
Uvedené doklady je vhodné si uschovat pro případ nespokojenosti s absolvovaným kurzem, neboť je dobré je předložit při případné reklamaci nebo soudním sporu.

3. osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikačního programu

 • po úspěšném absolvování rekvalifikačního programu (bez vazby na profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.) je vydáváno „Osvědčení o rekvalifikaci”
 • vydávané osvědčení má neomezenou platnost na území celé České republiky
 • osvědčení vydané v ČR bývá v mnoha případech uznáváno i na území sousedních států, je však pouze na zaměstnavateli, jestli osvědčení uzná či nikoli
 • osvědčení vydané v zahraničí bývá v mnoha případech uznáváno i na území ČR, je však pouze na zaměstnavateli, jestli osvědčení uzná či nikoli
 • osvědčení by mělo obsahovat stanovené náležitosti (např. název a adresu vzdělávacího zařízení, číslo jednací udělené akreditace, jméno účastníka, název vzdělávacího programu, název pracovní činnosti, rozsah kurzu v hodinách, absolvované předměty, datum od kdy do kdy probíhal kurz a závěrečná zkouška, podpis statutárního zástupce vzdělávacího zařízení atd.)
  na osvědčení není uváděno kulaté razítko MŠMT
 • v některých případech je na základě osvědčení o rekvalifikaci vystavován živnostenský list (podrobné informace Vám poskytne příslušný živnostenský úřad)

4. potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Je vydáváno po ukončení rekvalifikačního vzdělávacího programu směřujícího ke zkoušce z profesních kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.

Nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

 

Na koho se obrátit v případě dotazů?

Mgr. Květa Hofnerová, DiS. (tel. 234 811 442)
Mgr. Marie Kaňková (tel. 234 811 288)
PhDr. Lenka Mužíková (tel.: 234 811 566)

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR