Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v 7 bodech

4. leden 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Aneta Vencovská
Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v 7 bodech

V České republice existuje pestrá nabídka vzdělávacích aktivit pro dospělé, některé z nich jsou poskytované zdarma. Přilákat zájemce však mnohdy není snadné. Dospělí Češi se v porovnání se zeměmi Evropské unie účastní vzdělávání málo. V roce 2021 činila účast na celoživotním učení 5,8 %, což je výrazně pod průměrem EU (10,8 %) (Cedefop, 2022). Počet účastníků navíc průběžně klesá a probíhající krize tuto tendenci pravděpodobně ještě umocní.

Podíl dospělé populace ve věku 25 až 64 let, která se účastní vzdělávání (Eurostat, 2022):

Alarmujícím faktem je, že 40 % dospělých v EU, kteří se neúčastní vzdělávání, se dále vzdělávat ani nechce a ti, co by zájem měli, zase bojují s různými překážkami (Evropská unie, 2019).

Přitom péče o dovednosti (ať už prohlubování stávajících, nebo získávání nových) přináší celou řadu výhod. Umožňuje například:

Vědí o tom a mají zájem… ale nepřijdou

Mnozí vzdělavatelé dospělých přiznávají, že i přes značné úsilí je pro ně těžké získat klienty. Vzdělávací akce může být zdarma, může mít téma odpovídající preferencím klientů, může využívat známé osobnosti, důmyslnou propagaci, a přesto má nízkou návštěvnost.

Více podrobností se dozvíte na platformě EPALE v článku Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v 7 bodech.