Jak motivovat dospělé ke vzdělávání ve Zlínském kraji

21. září 2023
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak motivovat dospělé ke vzdělávání ve Zlínském kraji

Ve čtvrtek 14. září 2023 se V prostorách Národního pedagogického institutu ČR ve Zlíně uskutečnil seminář “Jak motivovat dospělé ke vzdělávání ve Zlínském kraji”. Toto jedinečné setkání bylo součástí projektu Evropská agenda pro učení dospělých a nabídlo platformu pro sdílení osvědčených postupů a nápadů.

Seminář zahájil Jan Brůha, reprezentant projektu Evropská agenda pro učení dospělých. Po úvodním slovu následovala prezentace osvědčených postupů. Martina Němcová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mluvila o mikrocertifikátech a jejich potenciálu pro vzdělávání v budoucnosti. Jaromír Světlík z Národního pedagogického institutu ČR představil roli umělé inteligence ve vzdělávání dospělých, včetně konkrétních tipů pro vzdělavatele. Michaela Straková z Centra pro rodinu Zlín zdůraznila význam posilování vztahů v rodině pro rozvoj potenciálu jednotlivých členů. Aleš Velísek z Recruitment Factory se zaměřil na klíčové bariéry k dalšímu vzdělávání a návrhy řešení, zatímco Jana Galová ze Zlínského kraje se věnovala motivaci dospělých ke vzdělávání a profesnímu růstu, platformě EPALE, benefitům mezinárodní spolupráce, tomu, co se v oblasti celoživotního vzdělávání ve Zlínském kraji osvědčilo, co se připravuje.

Po přestávce na kávu, účastníci přešli k diskuzní části semináře, kde byly vytvořeny skupiny k debatě na témata jako: “Na jaké překážky narážíte při motivování dospělých ke vzdělávání?”, “Jak nalákat dospělé ke vzdělávání?” a “Jak může regionální spolupráce napomoci motivování dospělých?”.

Za zmínku stojí, že v průběhu semináře byly představeny klíčové body z EPALE konference “Efektivní rozvoj dovedností 2023”. Podrobnosti najdete v článku z dubna 2023.

Seminář zdůraznil význam motivace dospělých ke vzdělávání z různých hledisek, od osobního a profesního růstu po sociální integraci a ekonomický přínos. Závěrem semináře proběhla neformální diskuze, během které účastníci měli možnost sdílet své názory a postřehy k celodennímu programu.