Jak podporovat děti ohrožené sociálním vyloučením?

11. únor 2021
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Varianty
Jak podporovat děti ohrožené sociálním vyloučením?

Vzdělávací program Varianty spustil interaktivní online kurz S asistenty k lepší škole. Na příběhu žáka 1. stupně základní školy se asistenti pedagoga, učitelé, ale i další zájemci o tuto problematiku srozumitelnou a dobře uchopitelnou formou dozvědí, co obnáší sociální znevýhodnění a jakým způsobem může dítě limitovat v dosažení školní úspěšnosti.

Kurz je přehledně rozdělen do několika kapitol, v nichž se střídají pasáže ze života chlapce a jeho rodiny, teoretické informace i praktické tipy k podpoře žáků. Během následujících měsíců do kurzu přibydou dvě další kazuistiky, jedna se zaměřením na práci asistenta pedagoga v období distanční výuky, druhá se bude věnovat podpoře žáka na střední škole.

Online vzdělávací kurz pro asistenty pedagoga (odkaz vede na stránky programu Varianty) je spouštěn v době, kdy prochází schvalováním Parlamentu ČR novela zákona o pedagogických pracovnících, která zásadním způsobem mění dostupnost oficiálního vzdělávání pro asistenty pedagoga. Nově jej budou moci organizovat pouze vysoké a vyšší odborné školy, nikoli jako doposud i instituce a organizace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přesto se snažíme alespoň formou neformálního vzdělávání přispět ke zkvalitnění práce asistentů pedagoga, jejichž role se například v období koronavirové pandemie ukázala jako těžko nahraditelná. Z průzkumu mezi 800 asistentkami a asistenty zveřejněného na stránkách společnosti Člověk v tísni mimo jiné vyplynulo, že během pandemie vnímají posun v orientaci a možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, především ve formě online seminářů a samostudia.

Online kurz je primárně určený asistentkám a asistentům pedagoga a vyučujícím, kteří pracují s žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění. Otevřený je ale všem, kteří se o této problematice chtějí dozvědět víc a pochopit okolnosti sociálního znevýhodnění. Kurz trvá celkem 6 hodin a je dostupný zdarma, je možné jej studovat na etapy. „Po absolvování několika studií a kurzů musím říct, že to je velmi přínosný kurz, obsahově i technicky srozumitelný. Žádný z těch předchozích mi nedal tolik, jako tento příběh o Samovi,“ komentovala online kurz S asistenty k lepší škole jedna z účastnic pilotáže kurzu.

„Tímto kurzem jsme chtěli pedagogickým pracovníkům přiblížit problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. A zvýšit tak zároveň šance samotných dětí na školní úspěšnost. Myslím, že přes příběh Sama se nám to může podařit,“ říká jedna z autorek online vzdělávacího kurzu S asistenty k lepší škole Alexandra Petrů.

„Snažili jsme se sdělit jednoduše, stručně a zábavnou formou to, co je poměrně složité, obsáhlé a nemá jednoduché řešení, tedy téma sociálního znevýhodnění ve vzdělávání. Pro danou problematiku není pro pedagogy mnoho podkladů a panují i různé mýty. Naším cílem je pomoci učitelům a v důsledku i dětem. Málo se mluví o tom, že situace, které musejí řešit, jsou mnohdy pro všechny skutečně náročné,“ doplňuje další z autorek online kurzu Adéla Lábusová.

 

Zdroj: Člověk v tísni