Jaké je povědomí o Národní soustavě kvalifikací u škol, Úřadu práce a zaměstnavatelů

24. červenec 2023
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Jaké je povědomí o Národní soustavě kvalifikací u škol, Úřadu práce a zaměstnavatelů

Národní pedagogický institut ČR v rámci projektu UpSkilling realizoval rozsáhlé dvoukolové šetření o zjišťování povědomí a využívání Národní soustavy kvalifikací v oblasti dalšího vzdělávání.

V rámci projektu UpSkilling proběhlo v letech 2021 a 2023 rozsáhlé dvoukolové šetření o zjišťování povědomí a využívání Národní soustavy kvalifikací v oblasti dalšího vzdělávání u vybraných cílových skupin.

Šetření realizovala externí společnost Moore Advisory CZ, která získala zpětnou vazbu od 998 středních a vyšších odborných škol1455 zaměstnavatelů z různých odvětví celé ČR (z toho 419 s více než 100 zaměstnanci) a 233 pracovníků z 85 poboček Úřadu práce ČR z oblasti rekvalifikací a poradenství.

Šetření se primárně zaměřovalo na zjištění úrovně povědomí u jednotlivých cílových skupin ve všech krajích ČR. Míra povědomí byla různá v jednotlivých krajích, ale také mezi cílovými skupinami. Nejvyšší míra povědomí o Národní soustavě kvalifikací byla u pracovníků Úřadu práce ČR (98 %). Dále pak u škol (75 %) a nakonec u zaměstnavatelů (26 %). Všechny tyto skupiny hrají důležitou roli v systému dalšího vzdělávání.

Aktivity projektu mezi jednotlivými koly šetření byly zaměřené mimo jiné na zvýšení povědomí, resp. znalostí u zmiňovaných skupin. Mezi nejvýznamnější patřily dvě vlny workshopů v jednotlivých krajích, kterých se zúčastnilo celkem 1153 osob. Druhé kolo šetření měřilo mimo jiné dopad těchto aktivit na stejném vzorku respondentů.

Chcete se dozvědět více informací o šetření a výsledcích ve vašem kraji?

Navštivte stránky projektu UpSkilling, kde najdete manažerská shrnutí a závěrečné zprávy z obou kol šetření.

Mapa úrovně povědomí o NSK u škol v 1. kole šetření

Zdroj: NPI ČR