Kvalita ve vzdělávání

16. září 2022
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Tomáš Langer
Kvalita ve vzdělávání

Je to jako s pověstnou Columbovou ženou, každý o ní mluví, ale nikdo ji neviděl. Ono se totiž o kvalitě mluví hodně a zároveň vůbec. Hodně, protože kvalitu chce přece každý. Málo, protože rozeznat kvalitní vzdělávání téměř nikdo neumí.

Ano, kvalitu chce každý, vždyť vzdělávání není zrovna levné, ale když se kohokoliv zeptáte, jak ji skutečně poznat, následuje buď mlčení, nebo slova jako reference, doporučení, lektor. Co je to tedy kvalita? Obecně jde o synonymum jakosti, tedy souhrn vlastností nějakého produktu či služby. Podle definic se jedná o vyjádření odpovědi na otázku “jaký?” oproti kvantitě, kterou vyjadřuje odpověď na otázku “kolik?”.

Umíte zadávat?

V případě firemního vzdělávání je kvalita úrovní vzdělávání zajišťující uspokojování vzdělávacích potřeb. A o vzdělávací potřeby jde “až na” prvním místě. Kvalitní vzdělávání totiž přináší jasné a měřitelné výsledky. Nevýhodou tohoto strategického přístupu je, že někdo musí očekávané výsledky vzdělávání formulovat. A to je kámen úrazu, měřitelně popsat očekávané výsledky vzdělávání, tedy to, co a jak konkrétně se má změnit, umí jen málokdo. Ano, vzdělávání je především změnovým procesem a celý jeho smysl tkví právě ve změně. U vzdělávaných, ale i jejich nadřízených, týmů či firem. První krok ke kvalitě vzdělávání je, ať chcete nebo ne, jen na vás, L&D specialistech, nadřízených pracovnících a dalších zadavatelích vzdělávání. Bez správně formulovaného zadání co, dokdy, (o kolik) se má změnit a jak se to pak pozná je vzdělávání jen utraceným nákladem, ne investicí. Inspirujte se několika tipy, jak o kvalitě začít uvažovat…

Zkušenost

Pokud máte vlastní dobrou zkušenost s dodavatelem vzdělávání, lze na ní stavět. Ta však není jistotou i do budoucna, proto sledujte i další parametry. Jiná cílová skupina, náročnější cesta k dosažení výsledků, nepřipravenost vaší firmy na změny – to vše se může stát a vzdělávání zkrátka “neklapne”. Pokud předchozí zkušenost nemáte, poslouží reference – nikoliv obvyklý seznam log na webu, ten k ničemu není. Požádejte dodavatele o kontakt na referující osoby, a to u relevantních zakázek. U rozsáhlých a opakujících se vzdělávacích aktivit je obvyklý požadavek na “ochutnávku”, tedy ukázkovou hodinu. Nejde o levnou záležitost, navíc jak jste si přečetli výše, vaše pozitivní zkušenost se pak nemusí zopakovat.

Vlastní vzdělávací akce

Kvalitu dodavatele poznáte i podle způsobu, jakým s vámi pracuje na zadání. Můžete je tvořit společně? Ptá se vás na očekávání, výsledky, požadované změny, tedy zajímá se o vzdělávací potřeby? Umí je přetavit do návrhu vzdělávací akce? Nebo jen společně vybíráte z katalogu? Sledujete také úroveň zpracování dokumentace? Nabízí dodavatel i podpůrné materiály, nebo jen vytištěný powerpoint? Jste domluveni na průběžné komunikaci a hodnocení výsledků nebo spoléháte jen na závěrečný “smile sheet”?

Lektoři, trenéři, koučové

Mezi klíčové parametry patří také osoby, kteří vzdělávací proces povedou, lektoři, trenéři, koučové… Jsou profíky v oboru a metodice vzdělávání? Odbornost většinou hlídáme, ale zásadní je i to, zda umí svou odbornost předat a také jaký mají vztah k účastníkům vzdělávání. Vzdělávají se sami lektoři? Procházejí supervizí? Mají někde video se svým vystoupením? Publikují? A umí říct, kde jejich know-how končí a co už neumí? Zaměřujte se především na to, zda mají zájem o skutečný posun svých účastníků a jsou jej schopni zajistit, nebo si to jen “odučí”. Berte prosím tento příspěvek jako směsici nápadů, jak o kvalitě vzdělávání přemýšlet. Faktorů a indikátorů kvality je mnohem více (třeba dodržování práva, etika, certifikace). Ostatně se jimi zabývá speciální tým Firemního vzdělávání a brzy vám své návrhy představí.

 

Zdroj: Firemní vzdělávání, 8/2022, www.firemnivzdelavani.eu