Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů

30. září 2022
Rekvalifikace
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů

MŠMT (odbor vzdělávání) upravuje problematiku minimálních hodinových dotací pro rekvalifikační kurzy. V připojený souborech naleznete názvy pracovních činností s minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné!

MŠMT vysvětluje hodinové dotace o udělení akreditace následujícím způsobem

Hodinová dotace uvedená na rozhodnutí o udělení akreditace je chápána a to i se zpětnou platností) jakožto hodinová dotace minimální.

Rekvalifikační kurzy akreditované dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, mohou být poskytovány i v rozsahu vyšším, než v hodinové dotaci uvedené v žádosti o akreditaci a v rozhodnutí o udělení akreditace. Případné rozšíření hodinové dotace se musí odvíjet od stávajícího učebního plánu a učebních osnov. Tématické celky uvedené v učebním plánu musí být zachovány.

Rekvalifikace však nesmí být poskytována v hodinové dotaci nižší, než v dotaci uvedené na rozhodnutí o udělení akreditace. Není přípustné, aby rekvalifikace směřovala k jiné pracovní činnosti, než k té, pro kterou je akreditace udělena.

Subjekty, které poskytují rekvalifikaci dle § 108, odst. 2, písm. c), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy školy v rámci svých vzdělávacích programů, nesmí poskytovat rekvalifikace v hodinové dotaci nižší, než která je uvedená v tabulce minimálních hodinových dotací.

Dopis MŠMT zaslaný MPSV vyjadřující se k hodinovým dotacím a další přílohy naleznete níže v souborech ke stažení.

 

Zdroj: MŠMT