Národní zpráva o realizaci druhého cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých

10. leden 2024
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Michaela Rӧschová, NPI ČR
Národní zpráva o realizaci druhého cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých

Výzkum PIAAC je unikátní příležitostí získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let. Národní zpráva poskytuje souhrnné informace o realizaci šetření v České republice, ale seznamuje také s děním ve výzkumu na mezinárodní úrovni.

Aktuální cyklus výzkumu byl zahájen již v roce 2018, kdy začal vývoj dotazovacích nástrojů a metodiky šetření. V letech 2021 až 2023 se zúčastněným zemím podařilo úspěšně dokončit pilotáž a hlavní sběr dat. Včetně České republiky se do 2. cyklu výzkumu PIAAC zapojilo 31 zemí.

Uzavřením sběru dat v zapojených zemích během roku 2023 výzkumný projekt nekončí. V roce 2024 bude probíhat klíčová fáze celého projektu, a to mezinárodní zpracování datových souborů, jejich analýza a příprava mezinárodní zprávy. Své národní zprávy budou připravovat také jednotlivé zapojené země. Mezinárodní zpráva, kterou vypracuje OECD, má být publikována v prosinci 2024. Zároveň s tím budou poskytnuty veřejné datové soubory za zúčastněné země.

Výzkum PIAAC pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s cílem podpořit v jednotlivých zapojených zemích rozvíjení a efektivní využívání klíčového lidského zdroje, kterým jsou dovednosti pracovat s informacemi. PIAAC představuje unikátní příležitost pro všechny zúčastněné země získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let. Česká republika zapojením do výzkumu získá informaci, jak si stojí v mezinárodním srovnání, ale také jak se dovednosti obyvatel změnily za posledních deset let nebo jaká je úroveň dovedností v klíčových skupinách obyvatel (např. z hlediska jejich postavení na trhu práce).

V České republice se na výzkumu podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národním koordinátorem druhého cyklu výzkumu v České republice je Národní pedagogický institut České republiky.

 

Zdroj: NPI.cz

Soubory ke stažení