Novela vyhlášky č. 176/2009 Sb., o akreditaci vzdělávacího programu a organizaci vzdělávání

1. červen 2020
Rekvalifikace
Autor/ka článku: MŠMT
Novela vyhlášky č. 176/2009 Sb., o akreditaci vzdělávacího programu a organizaci vzdělávání

Od 28. 3. 2018 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení navazuje na novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Novela vyhlášky legislativně zavádí a upřesňuje podobu dokumentu potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, který je vzdělávací zařízení oprávněno vydat po ukončení vzdělávání v rekvalifikačním programu. Blíže specifikuje nutnost rozdělení hodinových dotací tematických celků (předmětů) teoretické výuky u kombinované formy vzdělávání na prezenční a distanční část (v učebním plánu, na vzoru osvědčení o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu) a stanoví nutnost určit termín konání opravné závěrečné zkoušky, který musí být nejpozději do 30 dnů po termínu řádné závěrečné zkoušky. Novelizovaný právní předpis odstraňuje nutnost uvádění podmínky prezenční formy vzdělávání u rámcového rozvrhu hodin vzorového výukového dne. U garanta kurzu zavádí povinnost doložení souhlasu s odpovědností za odbornou úroveň rekvalifikace a závěrečných zkoušek.

Text Vyhlášky č. 42/2018 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 176/2009 Sb., i samotnou Vyhlášku č. 176/2009 Sb. najdete v souborech ke stažení níže.