Novinky v oblasti akreditace rekvalifikačních kurzů

26. červen 2023
Rekvalifikace
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Novinky v oblasti akreditace rekvalifikačních kurzů

MŠMT zveřejňuje na svých webových stránkách v rámci sekce Rekvalifikace nové informace  z oblasti akreditace rekvalifikačních programů.

Žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu je možné na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podávat k jakémukoliv termínu. Žádosti o akreditaci jsou zpracovávány průběžně. Na vyřízení žádostí o akreditaci je stanovena lhůta 90 dnů od podání žádosti o akreditaci (dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Žádáme všechny žadatele o akreditaci, aby žádosti o akreditaci, studijní materiály ani doplnění a změny žádostí nezasílali na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kroužkových vazbách, šanonech, plastových obalech, s kancelářskými sponkami apod. Žádosti o akreditaci, popř. další zasílané dokumenty sešívejte pouze sešívačkou – velice nám to usnadní práci při archivaci spisů.

14. 3. 2023 Akreditace rekvalifikačního kurzu „Digitální gramonost”

1. 3. 2023 Novinky v oblasti akreditace rekvalifikačních kurzů „Český jazyk pro cizince“

2. 11. 2022 Informace k realizaci rekvalifikačních programů v návaznosti na revize obsahu nebo úpravy názvů profesních kvalifikací

2. 11. 2022 Informace k úpravám názvů profesních kvalifikací v rámci národní soustavy kvalifikací

29. 3. 2022 Informace k zasílání údajů o realizovaných rekvalifikačních kurzech a kurzech v oblasti sportu

24. 3. 2022 Informace k realizaci rekvalifikačních kurzů a zkoušek z profesních kvalifikací – vstupní předpoklady a český jazyk

3. 2. 2022 Povolení dálkové formy vzdělávání u rekvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů

10. 12. 2021 Akreditace nových kurzů v oblasti sportu

10. 12. 2021 Rekvalifikace kombinovanou a distanční formou

10. 12. 2021 Učební plán a osnovy pro kurzy v oblasti sportu

1. 4. 2021 Vstupní předpoklady na účastníky kurzů

5. 3. 2021 Novinky v oblasti ECDL – platné od 15. 3. 2021

 

Zdroj: MŠMT ČR