Odborníci z kraje načerpají v zahraničí nové poznatky z oblasti vzdělávání dospělých

7. únor 2023
Inspirace ze zahraniční spolupráce
Autor/ka článku: Jan Vandík
Odborníci z kraje načerpají v zahraničí nové poznatky z oblasti vzdělávání dospělých

Získání nových zkušeností, načerpání inspirativních poznatků a sdílení konkrétních příkladů dobré praxe, které mohou být následně systémově zavedeny v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji. To je cílem projektu nazvaného „Být inspirován a inspirovat“, který připravil Zlínský kraj. Téměř třicítka pracovníků krajského úřadu a Muzea regionu Valašsko, zabývajících se vzděláváním dospělých, během něj absolvuje sérii zahraničních studijních cest do Irska, Řecka, Španělska či Rumunska.

„Nové zkušenosti a poznatky, které zaměstnanci krajského úřadu a muzea na zahraničních pracovních setkáních a workshopech získají, pak budou moci využít při domácích projektech či edukačních programech. To přispěje ke zvýšení úrovně vzdělávání dospělých v našem kraji, jeho rozšíření o inovativní prvky i ke zlepšení komunikace směrem k veřejnosti a její motivace celoživotně se vzdělávat,“ sdělila radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Projekt by měl být realizován ještě v letošním roce. Náklady na jeho realizaci přesáhnou 1 milion korun. V plné výši by je měla pokrýt dotace z evropského programu ERASMUS+. Tu kraji poskytne národní agentura Dům zahraniční spolupráce. Agentura od loňského roku má ve Zlínském kraji pobočku, což významně pomáhá v prohloubení mezinárodní spolupráce organizací napříč krajem. „Aktuálně pracujeme na přípravě žádostí o akreditaci pro Zlínský kraj, což významně usnadní další  vzdělávání v zahraničí v letech 2024-2027. Agentura také v našem kraji realizuje řadu seminářů pro veřejnost, a věřím, že tím povzbudíme všechny organizace zabývající se vzděláváním dospělých i dětí k co nejširší zahraniční spolupráci,“ dodává Zuzana Fišerová.

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.

 

Zdroj: Zlínský kraj