Podmínky akreditace programů DVPP realizovaných formou webináře nebo videokonference

24. červen 2020
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor článku: MŠMT
Podmínky akreditace programů DVPP realizovaných formou webináře nebo videokonference

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akredituje v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) také vzdělávací programy, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference. Tato informace obsahuje podmínky akreditace těchto vzdělávacích programů.

K akreditaci v systému DVPP lze předložit i programy realizované formou webináře nebo videokonference (dále jen „webinář“) či v kombinaci této formy s formou prezenční.
U programu nebo jeho části, který je realizován distanční formou, a to konkrétně formou webináře, je zapotřebí dodržet níže uvedené požadavky:

  1. deklarovat průběh webináře v rozsahu nejvýše 90 minut a maximálně dvakrát za den s minimálně hodinovou přestávkou (tj. při dvou 90 minutových blocích a jedné hodině přestávky mezi nimi v celkovém časovém rozsahu 4 hodiny denně),
  2. obsah programu rozepsat podle podmínky 1 po blocích nejvýše 90 minut,
  3. upřesnit, kde a po jakou dobu bude možné webinář zhlédnout (pro jeho kontrolu a pro potřeby účastníků, neboť možnost opětovného zhlédnutí je jednou z didaktických výhod této formy),
  4. do názvu programu uvést tento typ formy, tj. dát např. do závorky nebo za pomlčku slovo „webinář“,
  5. formou webináře nelze realizovat praxi nebo praktickou část výuky (zejména výtvarné či tělovýchovné aktivity), dále pak programy zaměřené na získávání dovedností a obsahující práci ve dvojicích či skupinách, aktivizující či interaktivní metody.

Zároveň upozorňujeme, že na distanční nebo kombinovanou formu vzdělávacích programů nelze čerpat finanční prostředky z tzv. šablon.