Přínosy mezinárodního projektu Erasmus+ pro Zlínský kraj

19. duben 2024
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Jana Galová
Přínosy mezinárodního projektu Erasmus+ pro Zlínský kraj

Projekt “Být inspirován a inspirovat” je klíčovým milníkem v oblasti vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji, podpořeným programem Erasmus+. Jeho cílem bylo rozvíjet mezinárodní spolupráci a kompetence účastníků prostřednictvím inovativních výukových metod.

Naší hlavní ambicí bylo rozšíření profesních obzorů vzdělávacích pracovníků skrze stínování a odborné kurzy, díky kterým účastníci získali nové dovednosti a přístupy. V průběhu posledních dvou let se zástupci kraje zúčastnili pěti zahraničních vzdělávacích stáží. Deset účastníků mělo možnost sledovat pracovní procesy a učební metody ve specializovaných zahraničních institucích, což jim poskytlo hluboký vhled do inovativních praktik a strategií v oblasti vzdělávání dospělých. Dalších čtrnáct osob se zúčastnilo tří specifických kurzů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti, efektivní komunikace, inovativních výukových metod a leadershipu. Tyto kurzy nabídly účastníkům nejen teoretické základy, ale i praktické dovednosti aplikovatelné v jejich profesních rolích.

Projekt zlepšil schopnost kraje komunikovat aktuální témata a reagovat na společenské změny a nové trendy. Jeho výsledky – rozvoj profesních dovedností, zlepšení mezikulturního povědomí a implementace nových metod – potvrzují úspěšnost projektu a naznačují velký potenciál pro budoucí inovace v oblasti vzdělávání.

Krajská radní pro školství a kulturu, Zuzana Fišerová komentuje úspěch projektu: “Projekt nám otevřel oči, jak můžeme obohatit naše vzdělávací systémy otevřením se mezinárodním vlivům a novým metodám. Je to vynikající příklad toho, jak zahraniční spolupráce může přinášet podstatné posuny a inspirace pro vzdělávání.”

Informace a výsledky projektu jsou šířeny prostřednictvím různých komunikačních kanálů, včetně krajského portálu o vzdělávání Zkola.cz a platformy EPALE, což umožní další rozvoj celoživotního a neformálního vzdělávání v regionu.

Další podrobnosti naleznete na vzdělávacím portálu Zkola.cz v sekci Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání a na webu Zlínského kraje.

Být inspirován a inspirovat, Erasmus+, č. projektu, 2022-2-CZ01-KA122-ADU-000097328.

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.