Pro žadatele o udělení autorizace

31. květen 2020
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: Martina Němcová
Pro žadatele o udělení autorizace

Autorizovaná osoba má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnoticím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zda studiem, či praxí.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Kosmetička bude zájemce o autorizaci žádat Ministerstvo zdravotnictví, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Strážný bude žádat Ministerstvo vnitra.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojené s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500 Kč.

V tuto chvíli plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funkci autorizujícího orgánu u těchto profesních kvalifikací:

Sportovní masáž  (spadá pod úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér)

 • Instruktor aerobiku
 • Instruktor bodystylingu
 • Instruktor pilates
 • Instruktor powerjógy
 • Instruktor indoor cycling
 • Instruktor kondiční chůze
 • Instruktor potápění
 • Instruktor aqua fitness
 • Instruktor plavání
 • Instruktor dětského plavání
 • Instruktor vodní turistiky
 • Instruktor základních pohybových aktivit
 • Trenér golfu
 • Trenér sportovního aerobiku
 • Mistr plavčí
 • Plavčík
 • Záchranář na volné vodě

 

 • Manažer dalšího vzdělávání
 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
 • Instruktor u poskytovatele praktického vyučování
 • Specialista v oblasti environmentální výchovy
 • Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Metodik prevence sociálně patologických jevů
 • Koordinátor dobrovolníků
 • Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
 • Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Oborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
 • Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání

 

 • Fotolaborant
 • Fotograf v minilabu
 • Fotoreportér
 • Fotograf – základy fotografování
 • Portrétní fotograf
 • Fotograf architektury a krajiny
 • Fotograf vědeckých a technických oborů
 • Reklamní a módní fotograf
 • Produktový a dokumentační fotograf
 • Fotograf pro DTP studio
 • Fotograf laborant
 • Reportážní fotograf
 • Odborný pracovník pro prodej fotografické techniky

Žádost o autorizaci a související doklady pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, žadatel zasílá v listinné formě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení dalšího vzdělávání
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

Kontaktní osoba v případě dotazů: Mgr. Dana Mikšíková, dana.miksikova@msmt.cz, tel.+420 234 811 487

Formuláře žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, naleznete na stránkách MŠMT v sekci Pro žadatele o autorizaci.

Pro vlastní udělení autorizace je zásadní podmínka existence schváleného kvalifikačního a hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace. Schválené standardy jsou zveřejňovány na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

Shrnuté povinnosti autorizovaných osob, jež vyplývají ze zákona č. 179/2006 Sb., naleznete v souborech ke stažení níže.

Další informace o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací, na nichž se nachází platné kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací, seznam autorizovaných osob aj.: www.narodnikvalifikace.cz.

Na níže uvedenou e-mailovou adresu můžete zasílat své dotazy týkající se Národní soustavy kvalifikací: nsk_info@nuv.cz

 

Žádosti o udělení autorizace ostatních profesních kvalifikací prosím nezasílejte na MŠMT, ale na příslušné autorizující orgány uvedené v NSK.

Na níže uvedených stránkách autorizujících orgánů naleznete všechny nutné konkrétní formuláře týkající se žádosti o autorizaci pro jednotlivé autorizující orgány:

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz