Rekvalifikační kurzy ve Zlínském kraji

7. srpen 2023
Rekvalifikace
Autor/ka článku: Jana Cenková
Rekvalifikační kurzy ve Zlínském kraji

Jaké typy rekvalifikačních kurzů jsou ve Zlínském kraji k dispozici? Jaké rekvalifikace zajišťují místní pobočky Úřadu práce? Jaký je podíl rekvalifikací vedoucí k profesní kvalifikaci? Monitorzk sleduje strukturu rekvalifikací poskytovaných prostřednictvím Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, včetně počtu rekvalifikantů v jednotlivých oborech, úspěšnosti i umístění po úspěšném absolvování kurzů.

Monitorzk.cz sleduje počty rekvalifikací, které zajišťují pobočky Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji. Naleznete zde rovněž informace o struktuře účastníků z hlediska pohlaví, věku a vzdělání. Monitor mimo jiné vyhodnocuje, jaký podíl z celkového počtu uskutečněných rekvalifikací zaujímají rekvalifikace profesní, tj. rekvalifikace, které jsou ukončeny státní zkouškou před autorizovanou osobou. Dále představuje úspěšnost absolventů při realizaci rekvalifikace a úspěšnost umístění v oboru po zdárném ukončení rekvalifikačního kurzu.

Také zde naleznete přehled vzdělávacích subjektů se sídlem ve Zlínském kraji a přehled jimi poskytovaných rekvalifikačních kurzů. Tabulka umožňuje vyhledávat dle názvu rekvalifikačního kurzu dodavatele vzdělání, který jej poskytuje.

Zdroj: Monitorzk.cz