Rozvoj digitálních dovedností ve 21. století: trendy, predikce a doporučení pro vzdělavatele

28. listopad 2023
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Rozvoj digitálních dovedností ve 21. století: trendy, predikce a doporučení pro vzdělavatele

Digitální technologie mají stále větší vliv na každodenní životy lidí po celém světě – od osobních interakcí, trávení volného času až po obchodní transakce. Digitální svět nám otevírá nové možnosti a výzvy. Soustavné vzdělávání v oblasti digitálních dovedností se stalo nutností.

V následujících letech očekáváme, že se oblast vzdělávání v digitálních dovednostech bude vyvíjet rychleji než kdy dříve. Pokrok v umělé inteligenci, robotice, kybernetické bezpečnosti a dalších technologiích otevírá nové oblasti vyžadující stále hlubší odborné znalosti. Vzdělavatelé se tak dostávají do pozice, ze které mohou ovlivnit budoucí směřování společnosti.

Mnohé studie naznačují, že vzdělávání v digitálních dovednostech bude mít také stále větší vliv na uplatnění na pracovním trhu. Většina pracovních pozic bude vyžadovat alespoň základní znalosti digitálních technologií a ti, kteří budou mít rozšířené digitální dovednosti, budou mít na konkurenčním trhu práce značnou výhodu.

V článku Rozvoj digitálních dovedností ve 21. století: trendy, predikce a doporučení pro vzdělavatele na platformě EPALE najdete na aktuální trendy ve vzdělávání v digitálních dovednostech a doporučení vzdělavatelům, jak se připravit na budoucnost. Jak mohou vzdělavatelé hrát klíčovou roli ve formování budoucích generací s dostatečnými digitálními dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro úspěch ve 21. století? Jaké trendy momentálně ovlivňují vzdělávání v digitálních dovednostech?

Stručně:

  • Online vzdělávací platformy
  • Mikroučení
  • Gamifikace
  • Personalizované vzdělávání prostřednictvím AI
  • Projektové vyučování
  • Využití virtuální/rozšířené reality
  • Důraz na práci s daty
  • Kyberbezpečnost
  • Neustálé učení

Zdroj: EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs