Rozvoj nových dovedností v proměňujícím se světě. Co ukázala letošní konference EPALE?

7. duben 2023
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Rozvoj nových dovedností v proměňujícím se světě. Co ukázala letošní konference EPALE?

Jak efektivně rozvíjet dovednosti dospělých? Jak k dalšímu vzdělávání motivovat zaměstnance? A jakou úlohu v rozvoji vzdělávání dospělých hraje neformální vzdělávání?

Aktuální témata z oblasti celoživotního vzdělávání se stala předmětem přednášek, diskuzí a workshopů na včerejší Česko-slovenské konferenci EPALE s podtitulem Efektivní rozvoj dovedností dospělých, která se konala na konci března v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze. Výše zmíněné otázky rozvoje dalšího vzdělávání v dnešní společnosti reflektuje také letošní Evropský rok dovedností, který vyhlásila Evropská komise a u jehož příležitosti se konference konala. Akce, kterou organizoval náš tým českého střediska evropské komunity vzdělavatelů dospělých EPALE, nabídla platformu pro sdílení zkušeností, odborných poznatků a dobré praxe odborníkům, tvůrcům politik, pedagogům, lektorům z oblasti vzdělávání dospělých, ale také zástupcům odborů, firem i neziskového sektoru z České republiky a Slovenska. Účastníky celým dnem provázel v roli moderátora Tomáš Langer, který působí také jako expert platformy EPALE.

Cesta ke štěstí

Konferenci zahájila vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Jitka Morčušová z Domu zahraniční spolupráce (DZS) prezentací aktivit platformy EPALE v České republice za uplynulý rok. Následovaly odborné příspěvky, které přinášely především strukturální pohled na problematiku a zhodnotily současný stav rozvoje kompetencí a dovedností na národní i evropské úrovni. Konkrétní data představily Ivana Studená ze Slovenské akademie věd a Ľubica Gállová ze slovenského Státního institutu odborného vzdělávání.

Řečníci však přítomným rovněž připomněli, proč je nezbytné v současném světě rozvíjet svoje dovednosti kontinuálně a v jakémkoliv věku. Jak zmínil Jan Brůha z Národního pedagogického institutu, i tak (zdánlivě) samozřejmé dovednosti jako je schopnost vyřizování elektronické pošty nebo stažení výpisu k bankovnímu účtu mohou být pro řadu lidí obtížným úkolem. Nedostatečnou úroveň základních dovedností totiž vykazuje každý pátý Evropan. Přitom jsou to právě základní dovednosti, které lidem zvyšují sebevědomí, umožňují jim lépe fungovat v životě i v práci a činí je tak šťastnějšími.

Celou reportáž si můžete přečíst na webu EPALE.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs