Rozvoj základních dovedností lze začlenit do vzdělávání dospělých či poradenství

25. únor 2022
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: NPI ČR
Rozvoj základních dovedností lze začlenit do vzdělávání dospělých či poradenství

Základní dovednosti používáme každý den a jsou předpokladem k uplatnění v životě i na trhu práce. Přesto 12 % dospělých Češek a Čechů má velmi slabou čtenářskou gramotnost a stejný podíl lidí má velký problém s matematickou gramotností. V prostředí informačních technologií dosahuje podprůměrných výsledků více než 40 % obyvatel ČR.

Říkáte si, že nikoho takového neznáte? Nedostatečně rozvinuté základní dovednosti jsou na první pohled často nepostřehnutelné nebo bývají zaměňovány s nízkým vzděláním. A tak mohou mít někteří lidé problém se například objednat přes internet na úřad, porozumět faktuře za elektřinu nebo vyplnit formulář. Základní dovednosti dospělých tedy nejsou samozřejmost, jak se může na první pohled zdát. Organizace zaměřující se na rozvoj dospělých mohou lidi, kteří se potýkají se základními dovednostmi, rozpoznat a poskytnout jim pomoc.

 Jak se můžete zapojit?

Částečně i kvůli neviditelnosti problému není dosud lidem s nedostačujícími základními dovednosti poskytována systematická podpora. Existují však způsoby, jak těmto lidem pomoci. Poskytuje Vaše organizace vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství dospělým? Právě organizace zaměřující se na rozvoj dospělých mohou lidi, kteří se potýkají se základními dovednostmi, rozpoznat a poskytnout jim pomoc.

Kdo a jak může pomoci dospělým lidem s rozvojem jejich čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, přináší v kostce sada letáků věnovaných základním dovednostem. Letáky jsou ke stažení v souboru pod tímto článkem nebo na webu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Chcete se o základních dovednostech dozvědět víc?

Data v úvodu textu vycházejí z Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC, 2013.

Soubory ke stažení