Školy Zlínského kraje jsou autorizovány i pro vzdělávání dospělých

12. září 2018
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: www.monitorzk.cz
Školy Zlínského kraje jsou autorizovány i pro vzdělávání dospělých

Zlínský kraj je zřizovatelem velké části středních škol v regionu. Je proto v jeho zájmu sledovat, jak jsou tyto školy aktivní v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, zda pořádají rekvalifikační kurzy a jsou tzv. autorizovanými osobami, které mohou organizovat zkoušky a udělovat profesní osvědčení. Z tohoto pohledu jsou zajímavá nová data, vztažená ke konci školního roku 2017/18, mapující zapojení škol do Národní soustavy kvalifikací (NSK) a zveřejněná v sekci Vzdělávání dospělých. Tato data mohou sloužit školám jako inspirace pro rozšíření jejich činnosti a současně pomoci Zlínskému kraji k nastavení případných opatření v této oblasti.

K 30. červnu 2018 působilo 18 škol zřizovaných Zlínským krajem jako autorizované osoby k celkem 59 profesním kvalifikacím. Z celkového počtu 47 autorizovaných osob sídlících ve Zlínském kraji tvoří školy zřizované Zlínským krajem 38 %. Tito vzdělavatelé mají vyřízeny autorizace k 59 profesním kvalifikacím z celkového počtu 125 (tj. ke 47 % z nich). Početně jsou nejvíce zastoupeny „elektrikářské” profesní kvalifikace, pro něž je autorizováno celkem 7 škol. Pro některé profesní kvalifikace z oblasti strojírenství jsou autorizovány až 4 školy. Nejvíce škol zapojených do NSK (6) působí v okrese Zlín, naopak pouze 3 školy se nachází v okrese Uherské Hradiště.

Krajem zřízené školy, kterým byla udělena autorizace pro jednotlivé profesní kvalifikace, jsou oprávněny organizovat zkoušky podle přesně stanoveného standardu a po jejich úspěšném složení vydávat zákonem stanovená osvědčení. Úspěšní účastníci zkoušky tak získají celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci, aniž by museli projít formálním vzděláváním. Autorizace jsou vydávány v rámci Národní soustavy kvalifikací (registru profesních kvalifikací na pracovním trhu v České republice).

Národní soustava kvalifikací je také jedním z mála relevantních zdrojů, který poskytuje informace o dalším vzdělávání dospělých v České republice. Na stránkách www.monitorzk.cz u monitoru Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací jsou denně aktualizovány údaje o stavu a počtu autorizovaných osob ve Zlínském kraji i počtu profesních kvalifikací, pro které jsou autorizovány osoby ze Zlínského kraje. Datové soustavy umožňují vyhledat autorizovanou osobu podle jména, okresu i názvu profesní kvalifikace a stejně tak je možné vyhledávat profesní kvalifikaci podle oborů a autorizovaných osob. Stránky také obsahují denně aktualizovaný seznam a počet kvalifikací registrovaných mimo Zlínský kraj.

Vizualizace o zapojení škol zřizovaných Zlínským krajem do NSK naleznete v monitoru Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací na stránce NSK ve Zlínském kraji – organizace zřizované Zlínským krajem.