Standard studia pedagogiky pro asistenty pedagoga

4. červen 2024
Rekvalifikace
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Standard studia pedagogiky pro asistenty pedagoga

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo inovovaný Standard studia pedagogiky pro asistenty pedagoga (platný pro příjem žádostí  na jednání Akreditační komise DVPP dne 13.9.2024).

V návaznosti na novelizaci zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, připravilo MŠMT aktualizaci Standardu studia pedagogiky pro asistenty pedagoga, který nové požadavky na tento druh studia stanovené výše zmíněnými právními předpisy zohledňuje.

Při podávání žádostí na jednání Akreditační komise DVPP dne 13.9.2024 (příjem žádostí od 29.7.2024 do 9.8.2024) je nezbytné u programu Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga zpracovat popis programu v souladu s tímto standardem (týká se nových programů i programů předkládaných v režimu prodloužení akreditace).

 

Zdroj: MŠMT ČR