STEM ve Velké Británii: ambasadoři, LEGO a Star Wars

13. září 2021
Inspirace ze zahraniční spolupráce
Autor/ka článku: Martina Němcová
STEM ve Velké Británii: ambasadoři, LEGO a Star Wars

​S poklesem zájmu o studium přírodovědných a technických oborů Velká Británie bojuje hravě a na úrovni.

STEM obory (z anglického Science, Technology, Engineering and Mathematic) zahrnují v našich podmínkách studium přírodních věd, technologických, strojírenských předmětů a matematiky, a to na všech stupních vzdělávacího systému.

Dlouhodobý pokles zájmu o studium v těchto oblastech mezi mladými se rozhodla řešit Velká Británie systémově. Britská vláda (zejména resort školství a obchodu) finančně podporují fungování neziskové organizace STEMNET, která sdružuje více než 30 tisíc dobrovolníků z řad učitelů odborných předmětů, zástupců podniků či jednotlivců úspěšných ve svém oboru. Tito ambasadoři STEM pak různými způsoby inspirují žáky a žákyně ke studiu STEM a zároveň poskytují podporu a pomoc učitelům při výuce STEM předmětů.

Zájem o tyto obory se snaží vzbudit už u dětí v předškolním věku, jak se mohli přesvědčit zástupci škol ze Zlínského kraje na studijní cestě do Velké Británie. Univerzita ve Wolverhamptonu představila aktivity, které na své půdě realizuje pro žáky mateřských a základních škol. Formou hry se stavebnicí se například dozvědí základy statiky, větší děti sestavují robotické hračky, nebo pátrají po imaginárním zloději a zkoušejí si přitom snímat otisky prstů…

Ambasadoři STEM z Univerzity pak navštěvují školy s hravou show plnou fyzikálních úkazů a chemických pokusů.

Zapojeny jsou i další instituce, jak jsme se mohli přesvědčit v Muzeu královského vojenského letectva v Cosfordu nebo v automobilce Landrover Jaguar – programy a akcemi pro děti a mladé se snaží přitáhnout pozornost k technickému a přírodovědnému vzdělávání a nabourat přesvědčení, že jde o nudnou a špinavou práci.

Síť ambasadorů STEM je příklad dobré praxe, který určitě stojí za povšimnutí. STEMNETu se podařilo udělat z nezájmu o technické a přírodní vědy celospolečenské téma, na jehož řešení se dobrovolně podílejí jak zástupci firem, tak nadace či jednotlivci.

Studijní cesta se uskutečnila v rámci projektu Erasmus+ ‚The STEM Engagement Europe’, který realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s vybranými středními školami v kraji.