STEM vzdělávání – atraktivně, moderně, inkluzivně

28. únor 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
STEM vzdělávání – atraktivně, moderně, inkluzivně

Spolupráce se zaměstnavateli, větší atraktivita přírodovědných a technických oborů, technologií a matematiky i pro dívky, podpora mladých talentovaných lidí – to byla zásadní témata posledního projektu Zlínského kraje The SENSE.

Vzdělání v oblasti věd, technologií, techniky a matematiky (STEM) se v dnešní znalostní ekonomice stává stále důležitější součástí základní gramotnosti. Evropa čelí nedostatku lidí s vědeckými znalostmi na všech úrovních společnosti a hospodářství. Překonání těchto výzev bude vyžadovat zapojení odborníků všech zúčastněných stran.

Projekt Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe (The SENSE) je výsledkem dvouleté spolupráce partnerství úřadů ve vzdělávání na regionální úrovni – Zlínského kraje v České republice, GRETB v Irsku, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy UTC v Itálii, dvou společností se silnou vazbou na školy a podniky – Trexima v České republice a SES13-19 Ltd. ve Velké Británii, dále CPIP – centra pro vzdělávání učitelů a podporu mladých lidí v Rumunsku a Kyperské univerzity se zkušeností v oblasti používání nástrojů ICT při zapojení mladých lidí do STEM.

Partnerství se zabývalo následujícími otázkami:

  • mohli by dobrovolníci z povolání a oborů souvisejících se STEM přinést do škol nový a inspirativní pohled na výuku a kariérní příležitosti v STEM?
  • mohl by přístup založený na soutěžích a využití moderních technologií přilákat pozornost mladých lidí ke STEM oborům?
  • mohli by učitelé efektivně identifikovat a podporovat mladé talenty ve STEM?
  • mohly by orgány, osoby s rozhodovací pravomocí a další zúčastněné strany přispět k větší atraktivitě a otevřenosti STEM oborů?

Během trvání projektu se uskutečnily dvě vzdělávací aktivity, několik dalších tematických setkání, fokusní skupina se studentkami a studenty a zejména závěrečná konference, jejichž výstupem byla výměna informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v zásadních oblastech projektu.

Aktivity byly zaměřeny na motivaci škol k navazování spolupráce se zaměstnavateli, k propagaci oborové nabídky atraktivním způsobem (zejména pro dívky a mladé ženy) a vybavit je tipy pro práci s talenty, které ve škole už mají. Jen tak můžeme zabránit plýtvání potenciálem mladých lidí, kteří často jen z důvodu nedostatku informací či genderových předsudků raději volí studium se zaměřením na společenské vědy.

Dopad a výsledky

  1. Ucelené školení pro nové STEM Experty – bude realizováno Zlínským krajem v nadcházejícím období
  2. Metodika pro učitele SŠ a VOŠ „Zapojení mladých lidí do STEM aktivit – atraktivně a moderně“
  3. Metodika pro školy a zaměstnavatele „Metody identifikace a podpory mladých talentů ve STEM předmětech“
  4. Doporučení pro rozhodovatele v oblasti vzdělávání „Vzdělávání v oborech STEM v České republice – Cesta vpřed“

Výstupy jsou ke stažení pod článkem.

O projektu

Realizátor projektu: Zlínský kraj, Česká republika

Partneři projektu:

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara, Rumunsko
Galway and Roscommon Education and Training Board, Irsko
SES 13-19 Ltd., Velká Británie
Umbria Training Center, Itálie
University of Cyprus, Kypr
Trexima, spol. s r. o., Česká republika

Celkový rozpočet projektu: 6 756 126 Kč (259 851 EUR)

Celkový rozpočet Zlínského kraje: 1 374 204 Kč (52 854 EUR)

Trvání projektu: 2018 – 2021
Zdroj financování: Program Erasmus+
Web projektu: www.projectwithsense.eu