Termíny podání žádostí o akreditaci a jednání akreditační komise pro rekvalifikace

2. srpen 2023
Rekvalifikace
Autor/ka článku: Jana Cenková
Termíny podání žádostí o akreditaci a jednání akreditační komise pro rekvalifikace

Žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu je možné na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podávat k jakémukoliv termínu. Žádosti o akreditaci jsou zpracovávány průběžně. Na vyřízení žádostí o akreditaci je stanovena lhůta 90 dnů od podání žádosti o akreditaci (dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Žádáme všechny žadatele o akreditaci, aby žádosti o akreditaci, studijní materiály ani doplnění a změny žádostí nezasílali na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kroužkových vazbách, šanonech, plastových obalech, s kancelářskými sponkami apod. Žádosti o akreditaci, popř. další zasílané dokumenty sešívejte pouze sešívačkou – velice nám to usnadní práci při archivaci spisů.

Rozhodnutí o výsledku správního řízení bude zasláno do datové schránky nebo na adresu vzdělávacího zařízení poštou do devadesáti dnů od data přijetí žádosti do správního řízení.

Akreditační komise

Termíny jednání akreditační komise nejsou zveřejňovány. Na vyřízení žádostí o akreditaci je stanovena lhůta 90 dnů od podání žádosti o akreditaci (dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace

Činnost akreditační komise byla upravena příkazem ministra č. 8/2015, kterým se zřizuje akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace.

Předsedkyně

 •   Mgr. Květa Hofnerová, DiS.

Místopředseda

 •   PaedDr. Josef Petrášek

Tajemník akreditační komise

 •   PhDr. Lenka Mužíková

Členové:

 • Ing. Ondřej Brožka, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství, Ministerstvo zemědělství
 • Mgr. Libor Dvořák, Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb odboru personálního, Ministerstvo vnitra
 • Ing. Martina Kovaříková, Odbor živností a spotřebitelské legislativy, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
 • Mgr. Hana Kubíková, Odbor personální, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. Leoš Mačák, Náměstek ředitele Svazu strojírenské technologie
 • PaedDr. Tomáš Miler, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
 • Jindřiška Pavlicová, Odbor ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání, Ministerstvo zdravotnictví
 • PaedDr. Josef Petrášek, Expert pro oblast zaměstnanosti a dalšího vzdělávání
 • PhDr. Věra Prokopová, Referát zprostředkování a poradenství, Úřad práce ČR
 • Ivana Smrčková, DiS., Expert pro oblast dalšího vzdělávání v oblasti masérských služeb
 • PhDr. Martin Sycha, Ph.D., Odbor trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Zdroj: MŠMT