Dramatická výchova a interpretace textů

6. červen 2022
Střední odborná škola Luhačovice
Dramatická výchova a interpretace textů

Dramatická výchova a interpretace textů – workshop adresovaný pedagogům základních škol a knihovníkům zaměřený na praktické užití metod improvizace a dramatické výchovy při práci s poezií.

Přijměte pozvání na workshop, kdy budete mít možnost v krátkých improvizačních hrách a cvičeních sledovat práci na rozvoji schopnosti kooperace a kreativity jazykových / komunikačních / improvizačních dovednostech.

Workshop Vám nabídne rozmanité metody vycházející z přímé práce s poezií, které jsou využitelné v široké oblasti pedagogického působení – nejen v hodinách českého jazyka. V průběhu workshopu budeme pracovat s tématy haiku a naše představivost, limerik jako hra a verš a jeho kouzlo.

Workshop bude převážně prakticky zaměřený. K jeho absolvování není třeba žádného hereckého talentu ani improvizačních zkušeností. Jediné, co je třeba, je pohodlný oděv a chuť se aktivně zapojit do her a cvičení. Workshop bude probíhat v kreativním prostředí Královy vily, za pěkného počasí ideálně na terase či v zahradě.

LEKTORKA
MgA. Jana Machalíková
Jana Machalíková se profesně věnuje lektorské činnosti, působí jako improvizátorka, recitátorka a klaunka. Je absolventkou katedry výchovné dramatiky DAMU, pedagožkou PedF UK a KVD
DAMU, lektorkou programů v Národní galerii, organizátorkou recitačních přehlídek, spoluautorkou knihy Improvizace ve škole, spoluzakladatelkou České improvizační ligy a klaunkou sdružení Zdravotní klaun.

HARMONOGRAM
8:15 Registrace účastníků, zahájení workshopu
8:30 – 12:00 1. část: Haiku a naše představivost
2. část: Limerik jako hra
12:00 -12:30 Obědová pauza – přestávka
12:30 – 15:00 3. část: Verš a jeho kouzlo

V případě příznivého počasí se workshop může konat na otevřené terase nebo v zahradě. Zvolte tedy adekvátní pohodlný oděv. Uzávěrka přihlášek bude 30. května. Poté obdržíte e-mail s upřesňujícími informacemi. Po předchozích zkušenostech prosíme o zařazení adresy ikap.cg@gmail.com do Vašeho e-mailového adresáře, aby se k Vám všechny potřebné informace v pořádku dostaly.

Účastnický poplatek se nehradí. Vzdělávání je pořádáno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Podrobnosti

Začátek akce

6. červen 2022, od 8.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

6. červen 2022, do 16.00

Pořadatel

Střední odborná škola Luhačovice
+420 603 972 779

Cena

Zdarma

Kapacita

Místo konání

Králova Vila (MELK)

Čepkovská 1792
Zlín 760 01