Master školení trenérů programu STRONG

28. únor 2023
Society for All, z.s.
Master školení trenérů programu STRONG

Společnosti SOFA (dříve ČOSIV) nabízí možnost účastnit se Master školení trenérů programu STRONG, které organizujeme v Praze v termínu 28. února a 1. března 2023. Jedná se o školení, které povedou autoři programu STRONG, experti z USA a Kanady Dr. Sharon Hoover, Dr. Jeff Bostic a Dr. Colleen Cicchetti.

Program STRONG vytvořili psychologové a psychiatři z USA a Kanady pro potřeby podpory začlenění dětských uprchlíků ze Sýrie do nové školy, mezi vrstevníky a do místní společnosti obecně. ČOSIV přináší adaptovanou verzi programu včetně manuálu, který je uplatnitelný v českém prostředí a v kontextu podpory dětí, které k do naší země přišly v důsledku vypuknutí bohužel stále trvající války na Ukrajině.
Aktuálně se dokončuje 3. verze manuálu, schválená garantkou STRONG pro ČR Lenkou Felcmanovou. Upravený manuál přináší možnost, aby s programem pracovali i lidé bez vzdělání v oblasti psychologie, což původní zahraniční verze předpokládala. Původní program byl určen k tomu, aby jím děti prováděli kliničtí pracovníci. ČOSIV reagoval na situaci v českém vzdělávacím systému a program uzpůsobil tak, aby s ním mohli pracovat nejen psychologové, ale např. i učitelé, a aby jeho absolvování pod vedením osoby, která nemá vzdělání v oblasti psychologie, bylo pro všechny účastníky bezpečné. Průvodcem STRONG tedy nemusí být nutně psycholog.
Program STRONG v praxi probíhá 10 týdnů, kdy se skupina dětí pravidelně 1x týdně setkává s proškoleným průvodcem STRONG a věnuje se podpůrným aktivitám. V průběhu 10 týdnů se průvodce STRONG setká s každým z dětí ještě individuálně.

Základní informace

Dvoudenní prezenční školení; školení nelze absolvovat online formou
Termín: úterý 28. 2. a středa 1. 3. 2023
Trvání: úterý od 9:00 do 16:00, středa od 9:00 do 16:30
Místo konání: Sál Architektů – Staroměstská radnice (Staroměstské náměstí 1; nejvyšší patro výtahem)Školení se mohou účastnit i ukrajinsky hovořící – bude tlumočeno z angličtiny do češtiny
a do ukrajinštiny. Cílem je pozvat osoby, které dále v programu proškolí minimálně 8 průvodců STRONG

Zahraniční lektoři:

  • Dr. Sharon Hoover
  • Dr. Jeff Bostic
  • Dr. Colleen Cicchetti

Jedná se o školení pro TRENÉRY, kteří mají v metodice programu proškolit další lidi – průvodce STRONG, kteří následně budou vést skupiny s dětmi. Proškolený trenér může skupiny s dětmi též vést. Na toto konkrétní školení poptáváme lidi, kteří budou ochotni se zavázat k proškolení minimálně 8 průvodců STRONG v lokalitě, odkud pochází. Je vhodné, když trenéři STRONG mají vzdělání v oblasti psychologie, případně se v oblasti práce s dětmi s traumatickými zkušenostmi pohybují delší dobu.

Kontakt ČOSIV: Projektová manažerka Kateřina Kubátová
katerina.kubatova@cosiv.cz; +420 736 408 568

 

Podrobnosti

Začátek akce

28. únor 2023, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

1. březen 2023, do 16.00

Pořadatel

Society for All, z.s.
736 408 568

Cena

Zdarma

Kapacita

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Sál architektů - – Staroměstská radnice

Staroměstské náměstí 1
Praha 1 110 00