Umět si všestranně poradit: představujeme dovednosti pro život

8. listopad 2022
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Aneta Vencovská
Umět si všestranně poradit: představujeme dovednosti pro život

Zvládat nároky různých oblastí života není samozřejmost. Dospělí si k tomu potřebují průběžně osvojovat a rozvíjet dovednosti. S konceptem dovedností pro život a možnostmi jeho využití v rámci celoživotního učení seznamují materiály projektu Evropská agenda pro učení dospělých.

Žijeme v době neustálých a zrychlujících se změn. Digitalizace, zelená transformace, pandemie covidu-19 a další celospolečenské změny se propisují do našich osobních i pracovních životů. Co můžeme udělat pro to, abychom na ně dokázali adekvátně reagovat?

Nezbytností je celoživotní učení, v jehož rámci se dospělí aktivně starají o své dovednosti. Ať už tím, že prohlubují ty, které už mají, anebo získáváním úplně nových. A netýká se to pouze profesních dovedností. Čím dál patrnější je potřeba univerzálních dovedností, které člověku umožňují poradit si ve vlastním životě a jeho různých aspektech.

Proč dovednosti pro život?

Umět zvládat nároky každodenního života a plnohodnotně fungovat v rámci osobního, rodinného a pracovního života i participovat na životě společnosti zdaleka není samozřejmost. Dospělý člověk si k tomu potřebuje kontinuálně osvojovat a rozvíjet řadu dovedností, můžeme je nazývat dovednosti pro život nebo životní dovednosti. Jedná se o soubory znalostí, dovedností, kompetencí, hodnot, postojů a návyků, díky nimž se člověk dokáže lépe orientovat v rozmanitých oblastech života a poradit si v praktickém životě.

„V České republice je v oblasti vzdělávání dospělých kladen důraz zejména na profesní vzdělávání. Ačkoliv dovednosti pro život (skills for life) nejsou v evropském prostoru novým fenoménem, u nás zůstávaly dlouhou dobu na okraji pozornosti. Proto jsme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých připravili sadu podkladů, které koncept dovedností pro život představují a kladou si za cíl motivovat vzdělavatele dospělých k tomu, aby brali jejich rozvoj u svých klientů v potaz,“ uvádí Viola Horská z Národního pedagogického institutu.

Koncept dovedností pro život

  • Dovednosti pro život (obecně)
  • Zdravotní gramotnost
  • Environmentální gramotnost
  • Finanční gramotnost
  • Mediální gramotnost

Více informací najdete v článku Umět si všestranně poradit: představujeme dovednosti pro život na webu EPALE. Zapojte se i vy do komunity odborníků z oblasti vzdělávání dospělých z celé Evropy.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs