V dnešní době proměnlivého trhu práce i turbulentního života je sebevzdělávání nutnost nebo přinejmenším dobrý zvyk

17. květen 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Jana Galová
V dnešní době proměnlivého trhu práce i turbulentního života je sebevzdělávání nutnost nebo přinejmenším dobrý zvyk

Šárka Pokorná je konzultantka a regionální zástupkyně DZS, lektorka, zážitková pedagožka a dobrovolnice. Věnuje se celoživotnímu vzdělávání, miluje umění, cestování, ráda poznává nové lidi, společnosti, země a jejich kulturu.

Jaký je Váš profesní příběh? Co jste vystudovala, kde jste pracovala a pracujete teď?

Na své profesní cestě k tomu, co dělám nyní, jsem prošla poměrně klikatou cestou. Jsem ráda, že pro lidi mého druhu existuje dnes již odborné označení, a to „multipotenciálové“ :-).

Když už vím, že jsem v tomto ohledu v pořádku, jsem hrdá na to, že jsem se nenechala okolím odradit a zkoušela různé cesty, sbírala zkušenosti, aby se ve finále spojily a já mohla nabídnout své získané know-how při pomoci společnostem, kolegům, klientům a spolupracovníkům.

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu obor pedagogika a výtvarná výchova a ze začátku jsem oscilovala mezi zaměřením do světa umění až k manažerské činnosti – obě však spojovalo a zastřešovalo vzdělávání a osobnostní rozvoj. V rámci tohoto směru jsem dostudovala arteterapii, kulturní projektový management a manažerskou akademii pro podnikatelky. Manažerské dovednosti jsem načerpala při vedení oddělení a marketingové činnosti pro zdravotnickou a logistickou firmu, ale také při organizování kulturních akcí a eventů, což je má oblíbená kratochvíle.

Propojení výtvarna/kreativity, pedagogiky a osobnostního rozvoje jsem pak realizovala vytvořením grafomotorické cvičebnice pro předškoláky, ve výuce na Vysoké škole pedagogické v Karviné v praktických seminářích a později v kurzech pro pracovníky dětských skupin v projektu Ministerstva vnitra. Pedagogickou praxi jsem také uplatnila v 5letém působení na 2. stupni základní školy, zkušenosti z práce s dospělými jsem využila k realizaci adaptačních a teambuildingových kurzů na zlepšení vztahů mezi žáky.

Ke vzdělávání dospělých jsem se dostala díky renomované brněnské vzdělávací společnosti ALTEGO s.r.o., zaměřující se na firemní vzdělávání a osobnostní rozvoj pracovníků, kde již 10 let působím jako konzultant a lektor zajišťující outdoorové a teambuildingové kurzy, tréninky a semináře na téma komunikace, spolupráce, osobnostního rozvoje, kreativního myšlení, change managementu, osobnostní typologie a dalších příbuzných témat, to vše nejlépe metodou zážitkového učení. Tím se mi také vytříbil směr i mé pracovní motto: „Vzdělávání, které má smysl“.

Když mne pak moje osobní cesta přivedla do Zlínského kraje, svět dospělých mne přilákal trošku z jiné strany a nabízel zhodnocení mých dosavadních zkušeností propojením s další mou životní láskou, a to cestováním a čerpáním inspirace ze zahraničí. Pod záštitou Domu zahraniční spolupráce jsem dostala na starost pobočku pro Zlínský kraj a mou agendou je šíření povědomí o možnostech zahraničního vzdělávání a mezinárodních programech. Kancelář ve Zlíně působí již rok a jsme otevřeni pro všechny se zájmem o zahraniční zkušenosti, know-how, nebo i lokální rozvojové projekty aktivní mládeže či dospělých do 30 let.

Jaké metody a formy vzdělávání preferujete při výuce dospělých a proč?

Jednoznačně stojím za formou zážitkového učení, neboť dle mého jedna prožitá zkušenost je více než tisíc slov. Ideální jsou tedy vlastní aktivity proložené informacemi, kombinace metod koučinku a mentoringu. Každý jsme jiný, každý máme vlastní způsob učení, na což je potřeba brát ohled. Vhodné je využít strukturu učení typu Demingova kola nebo Kolbova učícího cyklu, ale jeho realizaci a metody přizpůsobit jednotlivým osobnostním typům. Proto by nabídka vzdělávacích aktivit měla být vždy pestrá, aby si každý přišel „na to svoje“, včetně dostatečného časového prostoru na vstřebání informací a jejich zavedení do vlastní praxe.

Celý rozhovor V dnešní době proměnlivého trhu práce i turbulentního života je sebevzdělávání nutnost nebo přinejmenším dobrý zvyk najdete na webu EPALE. Zapojte se i vy do komunity odborníků z oblasti vzdělávání dospělých z celé Evropy.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs