V sídle kraje se uskutečnil inspirativní seminář k programu Erasmus+

27. březen 2024
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Jan Vandík
V sídle kraje se uskutečnil inspirativní seminář k programu Erasmus+

Nové zkušenosti i inspiraci získávají pracovníci a představitelé Zlínského kraje v zahraničí, a to díky evropskému programu Erasmus+. V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ absolvovali vloni v říjnu čtyři z nich vzdělávací kurz Effective Communication (Efektivní komunikace) na řeckém ostrově Kréta, šestičlenná skupinka se pak na přelomu letošního února a března zúčastnila vzdělávací mobility zaměřené na vzdělávání dospělých ve slovenské Bratislavě, konkrétně šlo o takzvaný job shadowing (stínování). O své poznatky z obou kurzů se jejich účastníci se zájemci z řad veřejnosti podělili na inspirativním semináři, který se uskutečnil v Baťově mrakodrapu ve středu 20. března.

Kurz efektivní komunikace na Krétě

Během kurzu na Krétě se jeho účastníci seznámili s teorií i praxí efektivní komunikace včetně využití moderních technologií a nástrojů. Součástí byl i trénink komunikačních dovedností, aktivního naslouchání, otevřené diskuse a asertivity.

„Kurz hodnotím jako velmi inspirující. Hlavním lektorem byl pan Konstantinos Flouris, který nás erudovaně a zároveň velmi poutavě seznámil se základními principy efektivní komunikace a posilování emoční inteligence, které lze využít nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Díky tomu jsme si například uvědomili, jak důležité je při komunikaci umět naslouchat druhé straně a dát jí dostatečný prostor pro vyjádření svých pocitů, názorů či myšlenek,“ přiblížila své dojmy statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Job shadowing (stínování) v Bratislavě

V průběhu zahraniční návštěvy na Slovensku se její účastníci seznámili s teorií i praxí efektivní komunikace v oblasti celoživotního vzdělávání. Zavítali mimo jiné na Štátny inštitút odborného vzdelávania, kde poznali praktické ukázky jeho aktivit a činností. Dalším bodem programu byla návštěva zážitkového centra vědy a techniky Aurélium a tvořivé dílny Fablab. Poslední den se účastníci setkali se zástupci Bratislavského samosprávneho kraja a stínovali své kolegy na Odboru školstva, mládeže a športu.

„Bylo zajímavé se dozvědět, jak se stejné věci dělají o několik kilometrů dále za našimi hranicemi. Například to, že některé oblasti vzdělávání jsou pojaty stejným způsobem, a některé zase jinak. Velmi pozitivně hodnotím celkovou organizaci a přístup zástupců Štátného inštitútu odborného vzdelávania, z jejich strany byla cítit ochota a vstřícnost. Ty starší z nás si připomněli, že ještě před několika lety jsme byli součástí jednoho státu,“ sdělila radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová.

V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ se v minulém a letošním roce pracovníci a představitelé Zlínského kraje postupně zúčastnili celkem pěti zahraničních vzdělávacích výjezdů. Díky projektu bude umět kraj lépe komunikovat aktuální témata a reformy, které slouží k podpoře změn souvisejících s celospolečenským vývojem a novými trendy. Na základě získaných zkušeností vzniká marketingově komunikační plán pro oblast celoživotního vzdělávání realizovaného Zlínským krajem.

Náklady na obě vzdělávací akce pokryly dotace z programu Erasmus+.

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.